Időállapot: közlönyállapot (2010.XI.4.)

110/2010. (XI. 4.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról * 

1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat (a továbbiakban: Határozat) a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságba

dr. György István (Fidesz) helyett

dr. Varga Istvánt (Fidesz),

a Gazdasági és informatikai bizottságba

dr. György István (Fidesz) helyett

dr. Mengyi Rolandot (Fidesz),

az Önkormányzati és területfejlesztési bizottságba

Ivády Gábor helyett

Szilágyi Pétert (LMP), továbbá

Ivády Gábort (független)

a bizottság tagjává

megválasztja.

2. E határozat elfogadásakor *  lép hatályba, és a közzétételét követő napon hatályát veszti.

3. A Határozat 1. pont q) alpontjában az „Önkormányzati és területfejlesztési bizottság (24)” szövegrész helyébe az „Önkormányzati és területfejlesztési bizottság (25)” szöveg lép.


  Vissza az oldal tetejére