Időállapot: közlönyállapot (2010.XI.30.)

117/2010. (XI. 30.) OGY határozat

a Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság felállításáról * 

A magyar nép, az eljövendő magyar generációk egészséges környezethez való jogáért viselt felelősségére tekintettel az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy Magyarország történetének legnagyobb környezeti katasztrófáját okozó esetleges emberi mulasztások előfordulását a jövőben minden lehetséges eszközzel meg kell akadályozni. Az Országgyűlés határozott álláspontja, hogy a Kolontár melletti gátszakadásért viselt felelősséget - legyen büntetőjogi vagy politikai - mihamarabb meg kell állapítani.

1. Ezen meggyőződésére tekintettel az Országgyűlés - az esetleges későbbi büntetőeljárásokban eljáró szervezetek hatáskörének, illetve illetékességének tiszteletben tartásával - elsősorban a politikai felelősség megállapítása érdekében, a címben szereplő elnevezéssel vizsgálóbizottság felállításáról határoz.

2. A vizsgálat tárgya annak feltárása, hogy milyen mulasztások vezettek a Kolontár melletti vörösiszap-tározó gátjának átszakadásához, a tározó építése és fenntartása során milyen esetleges visszaéléseket követtek el. Milyen felelősség terheli ez ügyben az előző ciklus kormányzatához, konkrétan Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnökhöz köthető érintett vállalatokat, vállalkozókat, illetve történtek-e a korábbi kormányzathoz, vagy a korábbi kormányzat által irányított egyes közigazgatási szervezetek által elkövetett olyan hatósági vagy egyéb adminisztratív visszaélések, amelyek e katasztrófa bekövetkezését lehetővé tették.

3. A vizsgálat tárgya továbbá annak megállapítása is, hogy hol találhatók még az országban környezetre veszélyes technológiát alkalmazó - működő vagy bezárt - ipari létesítmények, és ezek milyen állapotban vannak.

4. A vizsgálóbizottság 10 tagból áll, tagjai országgyűlési képviselők. A tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást az alábbiak szerint:

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség 4
KDNP 1
MSZP 2
Jobbik Magyarországért Mozgalom 2
LMP 1

Az elnök személyére a Jobbik, az alelnök személyére az MSZP tesz előterjesztést - a bizottsági tagságra jelölt képviselők közül - az Országgyűlés elnökének.

5. A vizsgálóbizottság tevékenységéről jelentést készít, amelyet 2011. november 1-jéig benyújt az Országgyűlésnek. A vizsgálóbizottság megbízatása a jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozat meghozataláig, illetve a jelentés benyújtására nyitva álló határidő eredménytelen elteltéig tart. A jelentés benyújtását követően a vizsgálóbizottság tevékenysége a Házszabály szerinti előterjesztői jogok gyakorlására terjed ki.

6. A vizsgálóbizottság tagja a vizsgálóbizottság döntése alapján külön felhasználói engedély nélkül jogosult a vizsgálóbizottság feladatának ellátásához szükséges minősített adat felhasználására.

7. A vizsgálóbizottság feladatának ellátásához szakértőket vehet igénybe. Működésének költségeit az Országgyűlés fedezi költségvetéséből.

8. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére