Időállapot: közlönyállapot (2010.XII.22.)

125/2010. (XII. 22.) OGY határozat

a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozat módosításáról * 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján az Országgyűlés a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozatot az alábbiak szerint módosítja:

1. A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján az Országgyűlés a Magyar Honvédség részletes bontású létszámát 2011. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:

Állománykategóriák Létszám
Tiszt 5 510 -
Tiszthelyettes 8 270 legfeljebb az összlétszám 35%-a
Legénységi állomány (honvéd és tisztesi rendfokozattal rendelkező szerződéses katona és a honvéd tiszthelyettes-jelölt) 7 630 legfeljebb az összlétszám 33%-a
Honvéd tisztjelölt állomány 600 -
Kormánytisztviselő, köztisztviselő, közalkalmazott, ügyészségi alkalmazott és munkavállaló 3 650 legfeljebb az összlétszám 16%-a
Összesen legfeljebb 25 660

2. A Határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Az 1. pont szerinti létszám nem tartalmazza a Magyar Honvédség működését biztosító mintegy 8000 önkéntes tartalékos státuszt, valamint a honvédelemért felelős miniszter közvetlen vagy fenntartói irányítása, illetve felügyelete alá rendelt szervezetek létszámát, továbbá a Magyar Honvédség rendelkezési állományát.”

3. Ez a határozat 2011. január 1-jén lép hatályba, és 2012. január 31-én hatályát veszti.

4. Nem lép hatályba a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozat módosításáról szóló 51/2009. (VI. 18.) OGY határozat.


  Vissza az oldal tetejére