Időállapot: közlönyállapot (2010.XII.27.)

131/2010. (XII. 27.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról * 

1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. pontja a következő oa) alponttal egészül ki:

[1. Az Országgyűlés az Alkotmány 21. §-ának (2) bekezdése alapján az alábbi állandó bizottságokat hozza létre, azok tisztségviselőivé és tagjaivá a következő képviselőket választja:]

oa) Nemzeti összetartozás bizottsága (12 fő)

Elnök: Potápi Árpád János (Fidesz)
Alelnök: dr. Kovács Ferenc (Fidesz)
dr. Szili Katalin (független)
Tagok: Ékes Ilona (Fidesz)
dr. Hoppál Péter (Fidesz)
Kőszegi Zoltán (Fidesz)
Révész Máriusz (Fidesz)
Kalmár Ferenc András (KDNP)
dr. Stágel Bence (KDNP)
(MSZP)
Szávay István (Jobbik)
(LMP)”

2. A Határozat 1. pontja l) alpontjában a „Külügyi és határon túli magyarok bizottsága” szövegrész helyébe a „Külügyi bizottság” szöveg lép.

3. E határozat 2011. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére