Időállapot: közlönyállapot (2011.III.22.)

2011. évi XX. törvény

az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosításáról * 

1. § Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: At.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A határvonaltól, valamint a határjeltől számított egy méter távolságon belül építmény nem létesíthető, kivéve

a) ha jogszabállyal kihirdetett nemzetközi szerződés ettől eltérően rendelkezik,

b) a közforgalom számára épülő utat, a határrendészeti és vízgazdálkodási célú építményt, valamint az energetikai és távközlési célú vezetéket.

(2) Az (1) bekezdés szerinti építmények létesítésével kapcsolatos munkákat oly módon kell elvégezni, hogy az államhatár vonalát jelölő határjelek ne sérüljenek.

(3) Minden olyan munkavégzéshez, amely a határjeleket vagy az államhatár vonalát érinti, az államhatár láthatóságának biztosítására, a határvonal megjelölésére és a határjelek karbantartására nemzetközi szerződésben létrehozott határbizottság előzetes jóváhagyása szükséges.

(4) A határvonal és határjelek láthatóságának biztosítása érdekében a Rendőrség gondoskodik a jogszabállyal kihirdetett nemzetközi szerződésben meghatározott, ennek hiányában az (1) bekezdés szerinti területnek a láthatóságot akadályozó növényzettől való megtisztításáról.”

2. § Az At. 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha nemzetközi szerződés lehetővé teszi, akkor a Rendőrség - a nemzetközi és a belső határon lévő vízi út kivételével - engedélyezi a szomszédos állam illetékes szerveivel együttműködve:

a) vízi járműnek a határvíz olyan szakaszán való áthaladását, ahol mindkét part a Magyar Köztársaság területe,

b) vízi járműnek a határvíz olyan szakaszára való átlépését, ahol mindkét part a szomszédos állam területe.”

3. § Az At. 16. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Felhatalmazást kap a határrendészetért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg a határvízen történő közlekedés engedélyezésének szabályait.”

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § Hatályát veszti az At. 5. §-a.


  Vissza az oldal tetejére