Időállapot: közlönyállapot (2011.III.28.)

2011. évi XXXV. törvény

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés a vendéglátáshoz, valamint a családi és más hasonló közösségi eseményekhez kapcsolódó élőzenei szolgáltatás ösztönzése érdekében a következő törvényt alkotja:

1. § Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) a következő 271. §-sal egészül ki:

„271. § A 3. számú melléklet II. rész az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló 2011. évi XXXV. törvénnyel megállapított 2. pontját azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a 84. § szerint megállapított időpont az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló 2011. évi XXXV. törvény hatálybalépésének napjára vagy azt követő időszakra esik.”

2. § Az Áfa tv. 3. számú melléklet II. része a következő 2. ponttal egészül ki:

„[Sorszám Megnevezés]
2. Előadóművész személyes közreműködésével
a) vendéglátás keretében, üzletben,
b) nem nyilvánosan meghirdetett családi esemény, baráti rendezvény keretében, zárt körben, vagy
c) belépődíj nélkül tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó, közösségi rendezvényeken nyújtott hangszeres élőzenei szolgáltatás.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére