Időállapot: közlönyállapot (2011.V.12.)

2011. évi XLIV. törvény

a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR), 2003. május 27. napján kelt negyedik módosításának, a 2005. június 24. napján kelt ötödik módosításának, valamint a 2009. március 20-án kelt hatodik módosításának kihirdetéséről * 

(A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás 2003. május 27. napján kelt negyedik módosítása a Magyar Köztársaság vonatkozásában 2004. február 27.-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

(A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás 2005. június 24. napján kelt ötödik módosítása a Magyar Köztársaság vonatkozásában 2006. július 16-án nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

(A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás 2009. március 20. napján kelt hatodik módosítása a Magyar Köztársaság vonatkozásában 2010. szeptember 20-án nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. § (1) Az Országgyűlés a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) 2003. május 27. napján kelt negyedik módosítását (a továbbiakban: negyedik módosítás) e törvénnyel kihirdeti.

(2) A negyedik módosítás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Article 12 - Measures of enforcement of the Agreement

Replace this article with the following text:

„Article 12

Measures of enforcement of the Agreement

1. Each Contracting Party shall adopt all appropriate measures to ensure observance of the provisions of this Agreement, in particular by an adequate level of roadside checks and checks performed on the premises of undertakings annually covering a large and representative proportion of drivers, undertakings and vehicles of all transport categories coming within the scope of this Agreement.

(a) The competent administrations of the Contracting Parties shall organize the checks so that:

- During each calendar year a minimum of 1% of the days worked by the drivers of vehicles to which this Agreement applies shall be checked;

- At least 15% of the total number of working days checked shall be checked on the roadside and at least 25% on the premises of undertakings;

(b) The elements of roadside checks shall include:

- Daily driving periods, interruptions and daily rest periods and, if there are evident irregularities, the record sheets of the preceding days which shall be on board the vehicle;

- The last weekly rest period, if appropriate;

- The correct functioning of the control device.

These checks shall be carried out without discrimination of vehicles and drivers, whether resident or not.

(c) The elements of checks on the premises of undertakings shall include, apart from the elements subject to roadside checks, in addition to compliance with Article 10, paragraph 3:

- Weekly rest periods and driving periods between these rest periods;

- Two-weekly limits on hours of driving;

- Compensation for daily and weekly rest periods reduced in accordance with Article 8, paragraphs 1 and 3;

- Use of recording sheets and/or the organization of drivers’ working time.

2. Within the framework of mutual assistance, the competent authorities of the Contracting Parties shall regularly send one another all available information concerning:

- Breaches of this Agreement committed by non-residents and any penalties imposed for such breaches;

- Penalties imposed by a Contracting Party on its residents for such breaches committed on the territory of other Contracting Parties.

In case of serious breaches, such information shall include the penalty imposed.

3. If the findings of a roadside check on the driver of a vehicle registered in the territory of another Contracting Party provide grounds to believe that infringements have been committed which cannot be detected during the check due to lack of necessary data, the competent authorities of the Contracting Parties concerned shall assist each other to clarify the situation. In cases where, to this end, the competent Contracting Party carries out a check at the premises of the undertaking, the results of this check shall be communicated to the other Party concerned.

4. Contracting Parties shall work in cooperation with each other in the organization of concerted roadside checks.

5. The United Nations Economic Commission for Europe shall issue a report every two years on the application by Contracting Parties of paragraph 1 of the present article.””

„12. Cikk - A Megállapodás érvényesítését szolgáló intézkedések

Ezen cikk helyébe az alábbi cikk lép:

„12. Cikk

A Megállapodás érvényesítését szolgáló intézkedések

1. Az egyes Szerződő Felek minden szükséges intézkedést megtesznek a jelen Megállapodás rendelkezéseinek megtartásának biztosítására, a jelen Megállapodás hatálya alá bármely szállítási kategóriába tartozó járművezetők, vállalkozások és járművek megfelelően nagy, reprezentatív mintájának évente történő ellenőrzése útján, amely magában foglalja a közúton és a vállalkozások telephelyein végzett ellenőrzéseket is.

(a) A Szerződő Felek illetékes hatóságai oly módon szervezi meg az ellenőrzéseket:

- hogy minden egyes naptári évben a jelen Megállapodás alkalmazási körébe tartozó járművek gépjárművezetői összes munkanapjának legalább 1 százalékára kiterjedjenek;

- hogy az összes ellenőrzött munkanap legalább 15 százalékán közúton, legalább 25 százalékán pedig a vállalkozások telephelyein történjen az ellenőrzés;

(b) A közúti ellenőrzések az alábbiakra kell, hogy kiterjednek:

- a napi vezetési idők, megszakítások és a napi pihenőidők, valamint szabálytalanságok egyértelmű jelei esetén, a megelőző napokra vonatkozó adatrögzítő lapok, amelyeknek a jármű fedélzetén kell lenniük;

- indokolt esetben a megelőző hétre vonatkozó pihenőidő;

- a menetíró készülék helyes működése.

Ezen ellenőrzéseket a járművek és a járművezetők bárminemű megkülönböztetése nélkül végzik el, akár honosak, akár nem.

(c) A vállalkozások telephelyein végzett ellenőrzések a következő elemekből állnak, a közúti ellenőrzés elemein túl, valamint a 10. Cikk 3. pontjában foglaltak szerint:

- a heti pihenőidők és a heti pihenőidők közötti vezetési idők;

- az engedélyezett összes vezetési idő két hétre;

- a 8. Cikk 1. és 3. pontja szerint csökkentett napi vagy heti pihenőidők ellentételezése;

- az adatrögzítő lapok használata, illetve a járművezetők munkaidő-beosztása.

2. A kölcsönös segítségnyújtás keretében a Szerződő Felek illetékes hatóságai rendszeresen tájékoztatják egymást a rendelkezésükre álló valamennyi alábbi információkról:

- a jelen Megállapodásban foglaltakat megszegő külföldi járművezetők szabálytalanságairól és az ezekre kirótt bírságokról;

- azokról a bírságokról, amelyeket azokra a belföldi járművezetőkre róttak ki, akik a Szerződő Fél területén követtek el ilyen jellegű jogsértést.

Súlyos jogsértés esetében az információnak a kirótt bírság összegét is tartalmaznia kell.

3. Ha valamely Szerződő Fél területén bejegyzett jármű vezetőjének közúti ellenőrzésekor olyan jogsértéseket állapítanak meg, amelyek megfelelő adatok hiányában az adott ellenőrzéskor nem tárhatók fel, az érintett Szerződő Felek illetékes hatóságai kölcsönösen segítik egymást a helyzet tisztázásában. Az esetben, ha ennek érdekében az illetékes Szerződő Fél a vállalkozás telephelyén folytat vizsgálatot, ezen ellenőrzés eredményét közölnie kell a másik érintett Féllel.

4. A Szerződő Feleknek együtt kell működniük az összehangolt közúti ellenőrzések szervezésében.

5. Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának kétévente jelentést kell készítenie a jelen cikk 1. pontjának Szerződő Felek általi alkalmazásáról.””

2. § (1) Az Országgyűlés a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) 2005. június 24. napján kelt ötödik módosítását (a továbbiakban: ötödik módosítás) e törvénnyel kihirdeti.

(2) Az ötödik módosítás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Part one

Amendments to the body of the AETR

Replace article 10 by the following provisions:

„Article 10

Control device

„1. The Contracting Parties shall prescribe the installation and use on vehicles registered in their territory of a control device according to the requirements of this Agreement and the Annex and Appendices thereto.

2. The control device within the sense of this Agreement shall, as regards construction, installation, use and testing, comply with the requirements of this Agreement and the Annex and Appendices thereto.

3. A control device conforming to Council Regulation (EEC) No. 3821/85 of 20 December 1985 as regards construction, installation, use and testing shall be considered as conforming to the requirements of this Agreement and the Annex and Appendices thereto.”

Replace article 13 of the AETR by the following provisions:

„Article 13

Transitional provisions

„1. All the new provisions of the present Agreement, including its Annex and Appendices 1B and 2, relating to the introduction of a digital control device, shall become mandatory for countries which are Contracting Parties to this Agreement at latest four years after the date of entry into force of the relevant amendments resulting from the procedure specified in article 21. In consequence, all vehicles covered by this Agreement, put into service for the first time after the expiry of this period, shall be equipped with a control device conforming to these new requirements. During this four-year period, Contracting Parties, which have not yet implemented these amendments in their countries, shall accept and control on their territory vehicles registered in another Contracting Party to this Agreement, which are already equipped with such a digital control device.

2. (a) The Contracting Parties shall take the necessary steps to be able to issue the driver cards referred to in the Annex to the present Agreement, as amended, at latest three months before the expiry of the four-year deadline referred to in paragraph 1. This minimum period of three months shall also be complied with in the event of the implementation by a Contracting Party of the provisions relating to the digital control device in conformity with Appendix 1B to this Annex before the expiry of the four-year deadline. Such Contracting Parties shall keep the secretariat of the Working Party on Road Transport of the Economic Commission for Europe informed of progress in the introduction of the digital control device in conformity with Appendix 1B to this Annex within its territory.

(b) Pending the issue by Contracting Parties of the cards referred to in (a), the provisions of article 14 of the Annex to this Agreement shall apply to drivers who may be required to drive vehicles fitted with a digital control device in accordance with Appendix 1B to this Annex.”

3. Any instrument of ratification or accession deposited by a State after the entry into force of the amendments referred to in paragraph 1 shall be deemed to apply to the Agreement as amended, including the deadline for implementation specified in paragraph 1.

If accession takes place less than two years before the expiry of the deadline referred to in paragraph 1, the State shall inform the depositary of the date on which the digital control device will be brought into effective use in its territory when it deposits its instrument of ratification or accession. Such State may make use of a transitional period not exceeding two years from the date of entry into force of the Agreement for the State. The depositary shall so inform all Contracting Parties.

The provisions of the preceding paragraph shall also apply in the event of the accession of a State after the expiry of the four-year deadline for implementation referred to in paragraph 1.”

Add a new paragraph 5 bis to article 21 of the AETR to read:

„5 bis. In the case of a country which becomes a Contracting Party to this Agreement between the moment of notification of a draft amendment and the moment when it is considered accepted, the secretariat of the Working Party on Road Transport of the Economic Commission for Europe shall notify the new State Party of the draft amendment as soon as possible. The latter may inform the Secretary-General of any objection before the end of the six-month period from the date of transmission of the original amendment to all Contracting Parties.”

Add a new paragraph 4 bis to article 22 of the AETR to read:

„4 bis. In the case of a country which becomes a Party to this Agreement between the moment of notification of a draft amendment and the moment when it is considered accepted, the secretariat of the Working Party on Road Transport of the Economic Commission for Europe shall notify the new State Party of the draft amendment as soon as possible. The latter may inform the Secretary-General of any objection before the end of the six-month period from the date of transmission of the original amendment to all Contracting Parties.”

Insert a new article 22 bis to the Agreement to read:

„Article 22 bis - Procedure for the amendment of Appendix 1B

1. Appendix 1B of the Annex to the present Agreement shall be amended according to the procedure defined in the present article.

2. Any amendment proposal to the introductory articles of Appendix 1B shall be adopted by the Working Party on Road Transport of the Economic Commission for Europe by a majority of the Contracting Parties present and voting. Any amendment thus adopted will be transmitted by the secretariat of the Working Party to the Secretary-General for notification to all Contracting Parties. It shall enter into force three months after the date of notification to Contracting Parties.

3. Appendix 1B, adapted for the present Agreement from Annex IB *  of Regulation (EEC) 3821/85 as cited in article 10 of the present Agreement, depending directly on evolutions introduced into this Annex by the European Union, any amendment made to this Annex shall be applicable to Appendix 1B under the following conditions:

- the secretariat of the Working Party on Road Transport of the Economic Commission for Europe will officially inform the competent authorities of all Contracting Parties of the publication in the Official Journal of the European Communities of the amendments introduced to Annex IB of the Community Regulation and at the same time will communicate this information to the Secretary-General accompanied by a copy of the relevant texts.

- these amendments shall enter directly into force for Appendix 1B three months after the date of communication to Contracting Parties of the information.

4. When a proposal to amend the Annex to the present Agreement also implies an amendment to Appendix 1B, the amendments concerning the Appendix may not enter into force before those concerning the Annex. When, in this framework, amendments to Appendix 1B are presented at the same time as amendments to the Annex, their date of entry into force shall be determined by the date resulting from application of the procedures outlined in article 21.”

Part two

Amendments to the Annex to the AETR

Replace the Annex to the AETR by the following:

„ANNEX

Control device

GENERAL PROVISIONS

Chapter I

Type approval

Article 1

For the purposes of this Chapter, the words „control device” shall mean „control device or its components”.

Applications for the approval of a type of control device or of a model record sheet or memory card shall be submitted, accompanied by the appropriate specifications, by the manufacturer or his agent to a Contracting Party. No application in respect of any one type of control device or of any one model record sheet or memory card may be submitted to more than one Contracting Party.

Article 2

A Contracting Party shall grant its type approval to any type of control device, to any model record sheet or memory card which conforms to the requirements laid down in Appendix 1 or 1B to this Annex, provided that the Contracting Party is in a position to check that production models conform to the approved prototype.

The control device referred to in Appendix 1B may not be granted type approval until the whole system (the control device itself, driver card and electrical gearbox connections) has demonstrated its capacity to resist attempts to tamper with or alter the data on driving times. The tests necessary to establish this shall be carried out by experts familiar with up-to-date tampering techniques.

Any modifications or additions to an approved model must receive additional type approval from the Contracting Party which granted the original type approval.

Article 3

Contracting Parties shall issue to the applicant an approval mark, which shall conform to the model shown in Appendix 2, for each type of control device or model record sheet or memory card which they approve pursuant to article 2.

Article 4

The competent authorities of the Contracting Party to which the application for type approval has been submitted shall, in respect of each type of control device or model record sheet or memory card which they approve or refuse to approve, either send within one month to the authorities of the other Contracting Parties a copy of the approval certificate accompanied by copies of the relevant specifications, or, if such is the case, notify those authorities that approval has been refused; in cases of refusal they shall communicate the reasons for their decision.

Article 5

1. If a Contracting Party which has granted type approval as provided for in article 2 finds that a certain control device or record sheet or memory card bearing the type approval mark which it has issued does not conform to the prototype which it has approved, it shall take the necessary measures to ensure that production models conform to the approved prototype. The measures taken may, if necessary, extend to withdrawal of the type approval.

2. A Contracting Party which has granted type approval shall withdraw such approval if the control device or record sheet or memory card which has been approved is not in conformity with this Annex or its Appendices or displays in use any general defect which makes it unsuitable for the purpose for which it is intended.

3. If a Contracting Party which has granted type approval is notified by another Contracting Party of one of the cases referred to in paragraphs 1 and 2, it shall also, after consulting the latter Contracting Party, take the steps laid down in those paragraphs, subject to paragraph 5.

4. A Contracting Party which ascertains that one of the cases referred to in paragraph 2 has arisen may forbid until further notice the placing on the market and putting into service of the control device or record sheets or memory card. The same applies in the cases mentioned in paragraph 1 with respect to control devices or record sheets or memory cards which have been exempted from the initial verification, if the manufacturer, after due warning, does not bring the equipment into line with the approved model or with the requirements of this Annex.

In any event, the competent authorities of the Contracting Parties shall notify one another within one month, of any withdrawal of type approval or of any other measures taken pursuant to paragraphs 1, 2 and 3 and shall specify the reasons for such action.

5. If a Contracting Party which has granted type approval disputes the existence of any of the cases specified in paragraphs 1 or 2 notified to it, the Contracting Parties concerned shall endeavour to settle the dispute.

Article 6

1. An applicant for type approval of a model record sheet shall state on his application the type or types of control device on which the sheet in question is designed to be used and shall provide a suitable device of such type or types for the purpose of testing the sheet.

2. The competent authorities of each Contracting Party shall indicate on the approval certificate for the model record sheet the type or types of control device on which that model sheet may be used.

Article 7

No Contracting Party may refuse to register any vehicle fitted with a control device, or prohibit the entry into service or use of such vehicle for any reason connected with the fact that the vehicle is fitted with such device, if the control device bears the approval mark referred to in article 3 and the installation plaque referred to in article 9.

Article 8

All decisions pursuant to this Annex refusing or withdrawing approval of a type of control device or model record sheet or memory card shall specify in detail the reasons on which they are based. A decision shall be communicated to the party concerned, who shall at the same time be informed of the remedies available to him under the laws of the Contracting Party and of the time limits for the exercise of such remedies.

Chapter II

Installation and inspection

Article 9

1. The control device may be installed or repaired only by fitters or workshops approved by the competent authorities of Contracting Parties for that purpose after the latter, should they so desire, have heard the views of the manufacturers concerned.

The period of administrative validity of approved workshop and fitter cards shall not exceed one year.

If a card issued to an approved workshop or fitter is to be extended, is damaged, malfunctions, is lost or stolen, the authority shall supply a replacement card within five working days of receiving a detailed request to that effect.

Where a new card is issued to replace an old one, the new card shall bear the same „workshop” information number, but the index shall be increased by one. The authority issuing the card shall maintain a register of lost, stolen or defective cards.

Contracting Parties shall take any measure necessary to prevent the cards distributed to approved fitters and workshops from being falsified.

2. The approved fitter or workshop shall place a special mark on the seals which it affixes and, in addition, shall enter for a control device in conformity with Appendix 1B, the electronic security data for carrying out, in particular, the authentication checks. The competent authorities of each Contracting Party shall maintain a register of the marks and electronic security data used and of approved workshop and fitter cards issued.

3. The competent authorities of the Contracting Parties shall send each other their lists of approved fitters and workshops and the cards issued to them and also copies of the marks and of the necessary information relating to the electronic security data used.

4. For the purpose of certifying that installation of the control device took place in accordance with the requirements of this Annex an installation plaque affixed as provided in Appendix 1 or 1B shall be used.

5. Seals may be removed by fitters or workshops approved by the competent authorities in accordance with the provisions of paragraph 1 of this article or in the circumstances described in Appendix 1 or 1B of this Annex.

Chapter III

Use of equipment

Article 10

The employer and drivers shall ensure the correct functioning and proper use of, on the one hand, the control device and, on the other, the driver card where a driver is required to drive a vehicle fitted with a control device in conformity with Appendix 1B.

Article 11

1. The employer shall issue a sufficient number of record sheets to drivers of vehicles fitted with the control device in conformity with Appendix 1, bearing in mind the fact that these sheets are personal in character, the length of the period of service, and the possible obligation to replace sheets which are damaged, or have been taken by an authorized inspecting officer. The employer shall issue to drivers only sheets of an approved model suitable for use in the control device installed in the vehicle.

Where the vehicle is fitted with a control device in conformity with Appendix 1B, the employer and the driver shall ensure that, taking into account the length of the period of service, the printing on request referred to in Appendix 1B can be carried out correctly in the event of an inspection.

2. The undertaking shall keep the record sheets in good order for at least a year after their use and shall give copies to the drivers concerned who request them. The sheets shall be produced or handed over at the request of any authorized inspecting officer.

3. The driver card as defined in Appendix 1B shall be issued, at the request of the driver, by the competent authority of the Contracting Party where the driver has his normal residence.

A Contracting Party may require any driver subject to the provisions of the Agreement and normally resident on its territory to hold a driver card.

(a) For the purposes of this Agreement ’normal residence’ means the place where a person usually lives, that is for at least 185 days in each calendar year, because of personal and occupational ties, or, in the case of a person with no occupational ties, because of personal ties which show close links between that person and the place where he is living.

However, the normal residence of a person whose occupational ties are in a different place from his personal ties and who consequently lives in turn in different places situated in two or more Contracting Parties shall be regarded as being the place of his personal ties, provided that such person returns there regularly. This last condition need not be met where the person is living in a Contracting Party in order to carry out a fixed-term assignment.

(b) Drivers shall give proof of their place of normal residence by any appropriate means, such as their identity card or any other valid document.

(c) Where the competent authorities of the Contracting Party issuing the driver card have doubts as to the validity of a statement as to normal residence made in accordance with point (b), or for the purpose of certain specific controls, they may request any additional information or evidence.

(d) The competent authority of the issuing Contracting Party shall, as far as this can be done, ensure that the applicant does not already hold a valid driver card.

4. (a) The competent authority of the Contracting Party shall personalize the driver card in accordance with the provisions of Appendix 1B.

The period of administrative validity of the driver card shall not exceed five years.

The driver may hold one valid driver card only. The driver is authorized to use only his own personalized driver card. The driver shall not use a driver card which is defective or which has expired.

When a driver card is issued replacing an old one, the new card shall bear the same driver card issue number but the index shall be increased by one. The issuing authority shall keep records of issued, stolen, lost or defective driver cards for a period at least equivalent to their period of validity.

If the driver card is damaged, malfunctions or is lost or stolen, the authority shall supply a replacement card within five working days of receiving a detailed request to that effect.

In the event of a request for the renewal of a card whose expiry date is approaching, the authority shall supply a new card before the expiry date provided that the request was sent to it within the time limits laid down in the fourth subparagraph of article 12 (1).

(b) Driver cards shall be issued only to applicants who are subject to the provisions of the Agreement.

(c) The driver card shall be personal. It may not, during its official period of validity, be withdrawn or suspended for whatever reason unless the competent authority of a Contracting Party finds that the card has been falsified, or the driver is using a card of which he is not the holder, or that the card held has been obtained on the basis of false declarations and/or forged documents. If such suspension or withdrawal measures are taken by a Contracting Party other than the Contracting Party of issue, the former shall return the card to the authorities of the Contracting Party which issued it and shall indicate the reasons for returning it.

(d) Driver cards issued by Contracting Parties shall be mutually recognized.

Where the holder of a valid driver card issued by a Contracting Party has established his normal place of residence in another Contracting Party, he may ask for his card to be exchanged for an equivalent driver card; it shall be the responsibility of the Contracting Party which carries out the exchange to verify if necessary whether the card produced is actually still valid.

Contracting Parties carrying out an exchange shall return the old card to the authorities of the Contracting Party of issue and indicate the reasons for so doing.

(e) Where a Contracting Party replaces or exchanges a driver card, the replacement or exchange, and any subsequent replacement or renewal, shall be registered in that Contracting Party.

(f) Contracting Parties shall take all the necessary measures to prevent any possibility of driver cards being falsified.

5. Contracting Parties shall ensure that data needed to monitor compliance with the present Agreement which are recorded and stored by the control device in conformity with Appendix 1B to this Annex can be stored for 365 days after the date of their recording and that they can be made available under conditions that guarantee the security and accuracy of the data.

Contracting Parties shall take any measures necessary to ensure that the resale or decommissioning of a control device cannot detract, in particular, from the satisfactory application of this paragraph.

Article 12

1. Drivers shall not use dirty or damaged record sheets or driver card. The sheets or driver card shall be adequately protected on this account.

In case of damage to a sheet or driver card bearing recordings, drivers shall attach the damaged sheet or driver card to a spare sheet or a temporary sheet used to replace it.

If the driver card is damaged, malfunctions or is lost or stolen, the driver shall apply within seven calendar days for its replacement to the competent authorities of the Contracting Party in which he has his normal residence.

Where a driver wishes to renew his driver card, he shall apply to the competent authorities of the Contracting Party in which he has his normal residence not later than 15 working days before the expiry date of the card.

2. Drivers shall use the record sheets or driver card every day on which they are driving, starting from the moment they take over the vehicle. The record sheet or driver card shall not be withdrawn before the end of the daily working period unless its withdrawal is otherwise authorized. No record sheet or driver card may be used to cover a period longer than that for which it is intended.

When, as a result of being away from the vehicle, a driver is unable to use the control device fitted to the vehicle, the periods of time indicated in paragraph 3, second indent (b), (c) and (d) below shall be entered on the sheet, either manually, by automatic recording or other means, legibly and without dirtying the sheet.

Drivers shall amend the record sheets as necessary should there be more than one driver on board the vehicle, so that the information referred to in paragraph 3 second indent (b), (c) and (d) below is recorded on the record sheet of the driver who is actually driving.

3. Drivers shall:

- ensure that the time recorded on the sheet agrees with the official time in the country of registration of the vehicle,

- operate the switch mechanisms enabling the following periods of time to be recorded separately and distinctly:

4. Each Contracting Party may permit all the periods referred to in paragraph 3, second indent (b) and (c) to be recorded under the sign on

the record sheets used on vehicles registered in its territory.

5. Each crew member concerned shall enter the following information on his record sheet:

(a) on beginning to use the sheet - his surname and first name;

(b) the date and place where use of the sheet begins and the date and place where such use ends;

(c) the registration number of each vehicle to which he is assigned, both at the start of the first journey recorded on the sheet and then, in the event of a change of vehicle, during use of the sheet;

(d) the odometer reading:

- at the start of the first journey recorded on the sheet,

- at the end of the last journey recorded on the sheet,

- in the event of a change of vehicle during a working day (reading on the vehicle to which he was assigned and reading on the vehicle to which he is assigned);

(e) if relevant, the time of any change of vehicle.

5 bis. The driver shall enter in the control device in conformity with Appendix 1B the symbols of the countries in which he begins and ends his daily work period.

The above data entries shall be activated by the driver, and may be entirely manual or automatic if the control device is linked to a satellite tracking system.

6. The control device defined in Appendix 1 shall be so designed that it is possible for an authorized inspecting officer, if necessary after opening the equipment, to read the recordings relating to the nine hours preceding the time of the check without permanently deforming, damaging or soiling the sheet.

The device shall, furthermore, be so designed that it is possible, without opening the case, to verify that recordings are being made.

7. (a) Where the driver drives a vehicle fitted with a control device in conformity with Appendix 1, he must be able to produce, whenever an inspecting officer so requests:

- the record sheets for the current week and, in any event, the sheet for the last day on which he drove during the previous week,

- the driver card if he holds one, and

- print-outs from the control device defined in Appendix 1B relating to the periods of time indicated in paragraph 3, second indent, (a), (b), (c) and (d) if he drove a vehicle fitted with such a control device during the period referred to in the first indent of this paragraph.

(b) Where the driver drives a vehicle fitted with a control device in conformity with Appendix 1B, he must be able to produce, whenever an inspecting officer so requests:

- the driver card of which he is the holder and,

- the record sheets corresponding to the same period as the one referred to in the first indent of subparagraph (a) during which he drove a vehicle fitted with a control device in conformity with Appendix 1.

(c) An authorized inspecting officer may check compliance with the Agreement by analysis of the record sheets, of the displayed or printed data which have been recorded by the control device or by the driver card or, failing this, by analysis of any other supporting document that justifies non-compliance with a provision, such as those laid down in article 13 (2) and (3).

8. It shall be forbidden to falsify, suppress or destroy data recorded on the record sheet, stored in the control device or on the driver card, or print-outs from the control device as defined in Appendix 1B. The same applies to any manipulation of the control device, record sheet or driver card which may result in data and/or printed information being falsified, suppressed or destroyed. No device which could be used to carry out the manipulations mentioned shall be present on the vehicle.

Article 13

1. In the event of breakdown or faulty operation of the control device, the employer shall have it repaired by an approved fitter or workshop, as soon as circumstances permit.

If the vehicle is unable to return to the premises within a period of one week calculated from the day of the break-down or of the discovery of defective operation, the repair shall be carried out en route.

Measures taken by the Contracting Parties may give the competent authorities power to prohibit the use of the vehicle in cases where breakdown or faulty operation has not been put right as provided in the foregoing subparagraphs.

2. While the device is unserviceable or malfunctioning, drivers shall mark on the record sheet or sheets, or on a temporary sheet to be attached to the record sheet or to the driver card, on which he shall enter data enabling him to be identified (name and number of his driving licence or name and number of his driver card), including his signature, all information for the various periods of time which are no longer recorded or printed out correctly by the control device.

If a driver card is damaged, malfunctions or is lost or stolen, the driver shall, at the end of his journey, print out the information relating to the periods of time recorded by the control device and mark on that document the details that enable him to be identified (name and number of his driving licence or name and number of his driver card), including his signature.

3. If a driver card is damaged or if it malfunctions, the driver shall return it to the competent authority of the Contracting Party in which he has his normal residence. Theft of the driver card shall be the subject of a formal declaration to the competent authorities of the State where the theft occurred.

Loss of the driver card must be reported in a formal declaration to the competent authorities of the Contracting Party that issued it and to the competent authorities of the Contracting Party of normal residence where they are different.

The driver may continue to drive without a driver card for a maximum period of 15 calendar days or for a longer period if this is necessary for the vehicle to return to its premises, provided he can prove the impossibility of producing or using the card during this period.

Where the authorities of the Contracting Party in which the driver has his normal residence are different from those which issued his card and where the latter are requested to renew, replace or exchange the driver card, they shall inform the authorities which issued the old card of the precise reasons for its renewal, replacement or exchange.

Article 14

1. Pursuant to article 13, paragraph 2 (b) of the Agreement, drivers who are driving a vehicle registered in a Contracting Party and to whom the competent authorities have not yet been able to issue the driver cards and who, during the transitional period referred to in paragraph 1 of this article, drive in international traffic with a vehicle fitted with a digital control device in accordance with Appendix 1B to the Annex, must be able to produce, whenever an inspecting officer so requests, the printouts and/or the record sheets for the current week and, in any event, the printout and/or record sheet for the last day on which he drove during the previous week.

2. Paragraph 1 does not apply to drivers of vehicles registered in a country where it is obligatory to use a driver card. However, drivers shall produce printouts whenever an inspecting officer so requests.

3. The printouts referred to in paragraph 1 shall be marked with the details that enable the drivers to be identified (name and number of the driving licence), including their signature.”

Part three

Amendments concerning the Appendices to the Annex to the AETR

After Appendix 7 to the Annex, include a new Appendix 1B, to read:

„APPENDIX 1B

Requirements for the construction, testing, installation and inspection of the digital control device used in road transport

Article 1.

Preamble

1. As this Appendix is an adaptation of Annex IB of Council Regulation (EEC) No. 3821/85 of 20 December 1985 concerning recording equipment in the field of road transport * , the content of this Annex is not reproduced in the AETR because of its size and its very technical character. For the complete official text and its subsequent amendments, Contracting Parties shall refer to the Official Journal of the European Union.

The content of the present Appendix 1B is therefore limited to an introduction citing the references to the relevant texts of the European Union and of the Official Journals in which they were published and highlighting, by means of cross references, the particular points where that Annex has had to be adapted to the context of the AETR.

2. In order to facilitate consultation of that Annex with the adaptations made to take into account the AETR and to allow an overall view of the text, a consolidated version of this Appendix will be elaborated by the secretariat of the United Nations Economic Commission for Europe. However, this version will not have any legal force. This version, elaborated in the official languages of the UNECE, will be updated as necessary.

Article 2.

Introductory provisions to Appendix 1B

1. In accordance with paragraph 1 of article 1 above, Contracting Parties are invited, in order to consult Annex IB, to refer to Commission Regulations No. 1360/2002 of 13 June 2002 and No. 432/2004 of 5 March 2004 (see footnote below for the dates of their publication in the Official Journal of the European Union), adapting for the seventh and eighth times to technical progress Council Regulation (EEC) No. 3821/85 concerning recording equipment in the field of road transport.

2. For the purposes of Appendix 1B:

2.1 The terms in the left column below shall be replaced by the corresponding terms in the right column:

Terms used in Annex IB Terms used in the AETR
Member States Contracting Parties
MS CP
Annex (IB) Appendix (1B)
Appendix Replaced by Sub-appendix
Regulation Agreement or AETR
Community UNECE
Recording equipment (English version only) Control device
(English version only)

2.2 References made to legal texts in the left column below shall be replaced by those in the right column:

Legal texts of the European
Community
Legal texts of the
United Nations Economic
Commission for Europe
Council Regulation (EEC) No. 3821/85 Replaced by AETR
Council Directive No. 92/23/EEC ECE Regulation 54
Commission Directive No. 95/54/EC adapting to technical progress Council Directive 72/245/EEC ECE Regulation 10

2.3 A list of texts or provisions for which an ECE equivalent does not exist or for which more information is necessary appears below. These texts or information are only quoted for reference.

2.3.1 The limit for setting the speed limitation device, as defined in I (Definitions), bb) of Annex IB/Appendix 1B conforms to the provisions of Council Directive No. 92/6/EEC of 10 February 1992 (OJ, No. L57, 02/03/1992).

2.3.2 The measurement of distances, as defined in I (Definitions), u) of Annex IB/Appendix 1B conforms to the provisions of Council Directive No. 97/27/EC of 22 July 1997, as last amended (OJ, No. L 233, 25/08/1997).

2.3.3 Vehicle identification, as defined in I (Definitions), nn) of Annex IB/Appendix 1B conforms to the provisions of Council Directive No. 76/114/EEC of 18 December 1975 (OJ, No. L 24, 30/01/1976).

2.3.4 The provisions on security shall conform with the provisions laid out in Council Recommendation No. 95/144/EC of 7 April 1995, on common information technology security evaluation criteria (ITSEC) (OJ, No. L 93, 26/04/1995).

2.3.5 The protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data conform to the provisions of Council Directive No. 95/46/EC of 24 October 1995, as last amended (OJ, No. L 281, 23/11/1995).

2.4 Other provisions to be changed or deleted:

2.4.1 The content of requirement 172 is deleted and replaced by ’Reserved’.

2.4.2 Requirement 174 is changed as follows:

„the distinguishing sign of the Contracting Party issuing the card. The distinguishing signs of non EU Contracting Parties are those drawn up in accordance with the 1968 Vienna Convention on Road Traffic or the 1949 Geneva Convention on Road Traffic”.

2.4.3 The reference to the EU flag with the letters ’MS’ meaning ’Member State’ in requirement 178 is replaced by the letters ’CP’ meaning ’Contracting Party’, the flag of the non EU Contracting Party being optional.

2.4.4 Requirement 181 is changed as follows:

„After consulting the UN/ECE secretariat, Contracting Parties may add colours or markings, such as security features, without prejudice to the other provisions of this Appendix”.

2.4.5 Requirement 278 is changed as follows:

„Interoperability tests are carried out by a single competent body”.

2.4.6 Requirements 291 to 295 are deleted and replaced by ’Reserved’.

2.4.7 In Appendix 9/Sub-appendix 9 of the AETR (Type approval - List of minimum required tests), 1, 1-1, the introductory sentence is modified as follows:

„The type approval procedure for the recording equipment (or component) or tachograph card is based on:””

The title of Appendix 2 is modified as follows:

„APPROVAL MARK AND CERTIFICATES”

The list of countries in paragraph 7 of Chapter I of Appendix 2 „Approval mark” is completed and modified as following:

„Hungary 7
Switzerland 14
Finland 17
Liechtenstein 33
Bulgaria 34
Kazakhstan 35
Lithuania 36
Turkey 37
Turkmenistan 38
Azerbaijan 39
The former Yugoslav Republic of Macedonia 40
Andorra 41
Uzbekistan 44
Cyprus 49
Malta 50
’Yugoslavia 10’ is replaced by
’Serbia and Montenegro 10’”

The title of Chapter II „APPROVAL CERTIFICATE” of Appendix 2 is modified as follows:

„II. APPROVAL CERTIFICATE FOR PRODUCTS IN ACCORDANCE WITH APPENDIX 1”

The following new section III is added to Appendix 2:

„III. APPROVAL CERTIFICATE FOR PRODUCTS IN ACCORDANCE WITH APPENDIX 1B

Once the Contracting Party has effected an approval it issues the applicant with an approval certificate, drawn up in accordance with the model below. Contracting Parties use copies of this document in order to communicate to other Contracting Parties approvals granted or any withdrawals.

APPROVAL CERTIFICATE FOR PRODUCTS IN ACCORDANCE WITH APPENDIX 1B

Name of the competent administration ..............................................................................................

Communication concerning (1):

□ Approval

□ Withdrawal of an approval

□ Of a control device model

□ Of a control device component (2)........................................................................................

□ Of a driver card

□ Of a workshop card

□ Of a company card

□ Of an inspector’s card

Approval No. .....................................

1. Manufacturing or commercial mark ..............................................................................................

2. Name of model ..............................................................................................................................

3. Name of manufacturer ...................................................................................................................

4. Address of manufacturer ...............................................................................................................

5. Submitted for approval on ..............................................................................................................

6. Test laboratory or laboratories .......................................................................................................

7. Date and No. of reports ..................................................................................................................

8. Date of approval ............................................................................................................................

9. Date of withdrawal of approval .....................................................................................................

10. Model(s) of component(s) of control device with which the component is intended to be used ................................................................................................................................................................

11. Place .............................................................................................................................................

12. Date ..............................................................................................................................................

13. Descriptive documents annexed ..................................................................................................

14. Remarks (including the affixing of seals if required) ..................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.............................

(Signature)

(1) Tick the relevant boxes

(2) Specify the component concerned in the communication””

„Első rész

Módosítás az AETR Megállapodás szövegéhez

Az 10. Cikk helyébe az alábbi cikk lép:

„10. Cikk

Menetíró készülék

„1. A Szerződő Felek a területükön bejegyzett járművekre előírják a menetíró készülék felszerelését és használatát a jelen Megállapodás, valamint melléklete és függelékei követelményeinek megfelelően.

2. A menetíró készülék, jelen Megállapodás értelmében, kialakításának, felszerelésének használatának és vizsgálatának a jelen Megállapodás, valamint melléklete és függelékei követelményeinek kell megfelelni.

3. Azt a menetíró készüléket, amelynek kialakítása, felszerelése, használata és vizsgálata megfelel a Tanács 1985. december 20-i 3821/85. sz. (EGK) rendeletében foglalt előírásoknak, úgy kell tekinteni, mint amely megegyező a jelen Megállapodás, valamint melléklete és függelékei követelményeivel.”

Az 13. Cikk helyébe az alábbi cikk lép:

13. Cikk

Átmeneti rendelkezések

„1. Jelen Megállapodás - beleértve a mellékletét valamint 1. B és 2. függelékeit - a menetíró készülék bevezetésére vonatkozó valamennyi új rendelkezése, legkésőbb négy évvel az érintett módosítások megjelenését követően kötelező érvénnyel hatályba lép a Megállapodás Szerződő Felei számára a 21. cikkben meghatározott foglalt eljárás szerint. Következésképpen, az ezen Megállapodás hatálya alá tartozó minden járművet, amelyeket ezen időtartam lejárta után helyeznek először forgalomba, kötelezően fel kell szerelni az új előírásoknak megfelelő menetíró készülékkel. Azok a Szerződő Felek, akik még nem alkalmazták országukban ezen módosításokat ezalatt a négyéves időszak alatt, saját területükön el kell fogadják azokat, és ellenőrizniük kell az ilyen digitális menetíróval felszerelt, ezen Megállapodás hatálya alá tartozó, egy másik Szerződő Fél országában regisztrált járműveket.

2. (a) A Szerződő Felek megteszik a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a járművezetői kártyákat kiadják a jelen Megállapodás mellékletében meghatározott módosítás szerint, legkésőbb három hónappal az 1. bekezdésben foglalt négyéves határidő lejárta előtt. A négyéves határidő lejárta előtti, legalább három hónapos időtartamot abban az esetben is be kell tartani, ha a melléklet 1. B függelékének előírásai szerinti digitális menetíró készülékre vonatkozó szabályozás az egyes Szerződő Felek általi bevezetési szakaszban vannak. Ezen Szerződő Felek folyamatosan tájékoztatják az Európai Gazdasági Bizottság Közúti Közlekedési Munkacsoportjának Titkárságát a digitális menetíró készülékeknek a melléklet 1. B függelékével összhangban, saját területükön történő bevezetéséről.

(b) Mindaddig, amíg a Szerződő Felek az (a) pontban említett kártya kérdését nem rendezik, jelen Megállapodás melléklete 14. cikkének előírásait kell alkalmazni azokra a járművezetőkre, akik a melléklet 1. B Függelékének megfelelő digitális menetíró készülékkel felszerelt járművet vezetnek.

3. Az 1. bekezdésben foglalt módosítások életbe lépését követően bármely, egy Állam által letétbe helyezett ratifikálási vagy csatlakozással kapcsolatos okiratot, úgy kell tekintetni, hogy a módosított Megállapodást az Állam alkalmazza, beleértve az 1. bekezdésben említett bevezetési határidőt is.

Ha a csatlakozás kevesebb mint 2 évvel az 1. bekezdésben említett határidő lejárta előtt történik, a ratifikálási vagy csatlakozással kapcsolatos okiratok letétbe helyezésekor az Állam köteles informálni a Letéteményest arról a dátumról, amikortól a digitális menetíró készülék tényleges használatát engedélyezi saját területén. Ezen Állam ilyen esetben egy, a Megállapodás hatályba lépésétől számított legfeljebb kétéves átmeneti periódust vehet igénybe. Erről a Letéteményesnek értesíteni kell az összes Szerződő Felet.

Az előző bekezdés rendelkezéseit egy Államnak a bevezetésre vonatkozó - az 1. bekezdésben foglalt - négyéves határidőt követő csatlakozása esetén is alkalmazni kell.”

Az AETR Megállapodás 21. Cikke az 5a. bekezdéssel egészül ki:

„5a. Abban az esetben, ha egy ország a módosítástervezetre vonatkozó értesítés időpontja és a módosítás elfogadásának időpontja között válik ezen Megállapodás Szerződő Felévé, az Európai Gazdasági Bizottság Közúti Közlekedési Munkacsoportjának Titkárságának a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatnia kell az új Államot a módosítás tervezetéről. Utóbbi bármilyen ellenvetéséről tájékoztathatja a Főtitkárt az eredeti módosítás valamennyi Szerződő Fél részére történő kiküldésétől számított, hat hónapos időszak vége előtt.”

Az AETR Megállapodás 22. Cikke a 4a. bekezdéssel egészül ki:

„4a. Abban az esetben, ha egy ország a módosítástervezetre vonatkozó értesítés időpontja és a módosítás elfogadásának időpontja között válik ezen Megállapodás Szerződő Felévé, az Európai Gazdasági Bizottság Közúti Közlekedési Munkacsoportjának Titkársága a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja az új Államot a módosítás tervezetéről. Utóbbi bármilyen ellenvetéséről tájékoztathatja a Főtitkárt az eredeti módosítás valamennyi Szerződő Fél részére történő kiküldésétől számított, hat hónapos időszak vége előtt.”

Az AETR Megállapodás a következő 22a. cikkel egészül ki:

„1. Jelen Megállapodás mellékletének 1. B függeléke az ezen cikkben meghatározott eljárás szerint módosítható.

2. Az 1. B függelék bevezető cikkeire vonatkozó bármely módosító javaslatot az Európai Gazdasági Bizottság Közúti Közlekedési Munkacsoportja fogadhat el, a jelen levő és szavazó Szerződő Felek többségi szavazásával. Az ily módon elfogadott bármely módosítást a Munkacsoport Titkársága továbbítja a Főtitkárhoz, minden Szerződő Fél kiértesítésének céljából. A módosítás a kiértesítés dátumától számított három hónap után lép életbe.

3. A jelen Megállapodáshoz csatolt 1.B függelék, amely - a jelen Megállapodás 10. cikkében már említett - az 1985. december 20-i 3821/85. sz. (EGK) rendelet 1. B mellékletéből *  került átvételre, az ezen melléklet Európai Unió általi módosításaitól közvetlenül függően, a melléklet bármely módosítását alkalmazni kell az 1. B függelékre a következő feltételek szerint:

- Az Európai Gazdasági Bizottság Közúti Közlekedési Munkacsoportjának Titkársága hivatalosan értesíti valamennyi Szerződő Fél illetékes hatóságát az európai közösségi rendelet 1. B melléklete módosításának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről, és egyidejűleg tájékoztatja erről - a vonatkozó szövegek másolatának megküldése mellett - a Főtitkárt is.

- Ezen, az 1. B függelékre közvetlenül vonatkozó módosítások a Szerződő Felek értesítését követően három hónappal lépnek hatályba.

4. Amennyiben egy, a jelen Megállapodás mellékletére vonatkozó módosító javaslat érinti az 1. B függeléket, a függelékre vonatkozó változások nem léphetnek hatályba a melléklet módosításait megelőzően. Ha ezen keretek között, az 1. B függelék módosításai a melléklet módosításaival egyszerre jelennek meg, a hatálybalépésük időpontját a 21. cikkben leírt eljárások alkalmazása határozza meg.”

Második rész

Módosítás az AETR Megállapodás mellékletéhez

Az AETR Megállapodás Melléklete helyébe az alábbi szöveg lép:

„MELLÉKLET

Menetíró készülék

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. fejezet

Típusjóváhagyás

1. Cikk

E fejezet alkalmazásában menetíró készülék a menetíró készülék vagy alkatrészei.

Menetíró készülékre, az adatrögzítő lap vagy a memóriakártya mintájára vonatkozó típusjóváhagyás iránti kérelmet megfelelő leírással együtt a gyártónak vagy a képviselőjének kell valamelyik Szerződő Félhez benyújtani. Ugyanarra a készülékre, illetve adatrögzítő lap vagy memóriakártya mintára ez a kérelem csak egy Szerződő Félhez nyújtható be.

2. Cikk

A Szerződő Felek minden olyan típusú menetíró készülékre, adatrögzítő lap mintájára vagy memóriakártyára megadják a típusjóváhagyást, amelyik megfelel a jelen melléklet 1. vagy az 1. B függeléke előírásainak, feltéve, hogy a Szerződő Félnek lehetősége van ellenőrizni a gyártmány egyezőségét a jóváhagyott prototípussal.

Az 1. B függelékben említett menetíró készülék mindaddig nem részesülhet típusjóváhagyásban, amíg a teljes rendszerről (amely magából a menetíró készülékből, a járművezetői kártyából és a sebességváltó elektromos sebességjel-csatlakozási pontjaiból áll) be nem bizonyosodott, hogy abban a vezetési időkre vonatkozó adatokat hamisítani vagy megváltoztatni nem lehet. Az ennek megállapítására szolgáló teszteket olyan szakértők végzik, akik tisztában vannak a legkorszerűbb hamisítási technikákkal.

Bármely jóváhagyott minta módosításához vagy kiegészítéséhez, annak a Szerződő Félnek a kiegészítő típusjóváhagyása szükséges, amelyik az eredeti típusjóváhagyást kiadta.

3. Cikk

A Szerződő Felek a kérelmezőnek a 2. függelékben bemutatott mintának megfelelő jóváhagyási jelet adnak ki az általuk a 2. cikk szerint jóváhagyott minden egyes menetíró készüléktípusra vagy adatrögzítő lap vagy memóriakártya mintára.

4. Cikk

A Szerződő Fél illetékes hatósága, amelyhez a típusjóváhagyás iránti kérelmet benyújtották, az egyes jóváhagyott vagy elutasított menetíró készülékek vagy adatrögzítő lap vagy memóriakártya minták tekintetében egy hónapon belül megküldi a típusbizonyítvány egy példányát és a műszaki leírások egy példányát a többi Szerződő Fél hatóságainak, vagy adott esetben értesíti e hatóságokat az elutasításról; elutasítás esetén közli döntése okait.

5. Cikk

1. Amennyiben az a Szerződő Fél, amelyik a típusjóváhagyást a 2. cikk szerint kiadta, azt állapítja meg, hogy az általa kiadott típus-jóváhagyási jelet viselő menetíró készülék vagy adatrögzítő lap vagy memóriakártya nem felel meg a jóváhagyott mintának, megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsa a gyártmány jóváhagyottal való megegyezését. Ezek az intézkedések, ha szükséges, a típusjóváhagyás megvonásáig terjedhetnek.

2. A típusjóváhagyást kiadó Szerződő Fél visszavonja a jóváhagyást, ha a jóváhagyott menetíró készülék vagy az adatrögzítő lap vagy a memóriakártya nincs összhangban jelen melléklettel vagy annak függelékeivel vagy a használatánál olyan általános jellegű hiba jelentkezik, amely alkalmatlanná teszi a tervezett célú felhasználást.

3. Amennyiben egy típusjóváhagyást kiadó Szerződő Felet egy másik Szerződő Fél az 1. és 2. bekezdésben említett valamelyik esetről értesíti, e Szerződő Féllel folytatott konzultációt követően megteszi az adott bekezdésekben meghatározott intézkedéseket, az 5. bekezdésre is figyelemmel.

4. Az a Szerződő Fél, amelyik megállapítja, hogy a 2. bekezdésben említett esetek valamelyike fordult elő, további értesítésig megtilthatja a menetíró készülékek, az adatrögzítő lapok és a memóriakártyák forgalomba hozatalát és üzembe helyezését. Ugyanezt alkalmazza az 1. bekezdésben említett esetekre azon menetíró készülékek vagy adatrögzítő lapok vagy memóriakártyák tekintetében, amelyeket kivontak a kezdeti vizsgálat alól, ha a gyártó megfelelő figyelmeztetést követően sem biztosítja a készülék egyezőségét a jóváhagyott típussal vagy jelen melléklet követelményeivel.

Bármely esetben a Szerződő Felek illetékes hatóságai egy hónapon belül értesítik egymást, a típusjóváhagyás megvonásáról vagy az 1., 2. és 3. bekezdéssel összhangban tett egyéb intézkedéseikről, és részletesen meghatározzák ezek okait.

5. Amennyiben egy típusjóváhagyást kiadó Szerződő Fél vitatja az 1. és 2. bekezdésben meghatározottak és a vele közöltek tényét, az érintett Szerződő Felek igyekeznek a vitát rendezni.

6. Cikk

1. Az adatrögzítő lap mintájának típusjóváhagyását kérelmező kérelmében meghatározza azoknak a menetíró készülékeknek a típusát vagy típusait, amelyekre a kérdéses felhasználásra kerülő adatrögzítő lapot tervezték, és a lap teszteléséhez megfelelő ilyen típusú készüléket bocsát rendelkezésre.

2. Valamennyi Szerződő Fél illetékes hatósága az adatrögzítő lap mintájának típusbizonyítványán jelzi azoknak a menetíró készülékeknek a típusát vagy típusait, amelyekre a mintalapot használni lehet.

7. Cikk

Egyetlen Szerződő Fél sem utasíthatja el a menetíró készülékekkel felszerelt járművek nyilvántartásba vételét, vagy tilthatja meg az ilyen járművek üzembe helyezését vagy használatát az ilyen készülékkel történt felszereléssel összefüggő bármely okból, amennyiben a készüléket ellátták a 3. cikkben említett típus-jóváhagyási jellel, és a 9. cikkben említett illesztési címkével.

8. Cikk

A melléklet szerint hozott minden olyan határozatban, amellyel egy menetíró készülék vagy adatrögzítő lap vagy memóriakártya mintájának típusjóváhagyását elutasítják vagy visszavonják, részletesen meg kell adni a határozat indokait. A határozatot közlik az érintett féllel, akit ezzel egyidejűleg tájékoztatnak a Szerződő Fél jogszabályai szerint rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről és azok érvényesítésének határidejéről.

II. fejezet

Felszerelés és ellenőrzés

9. Cikk

1. A menetíró készülék beépítését és javítását csak olyan szerelők és műhelyek végezhetik, akiket, illetőleg amelyeket a Szerződő Felek illetékes hatóságai e tekintetben elismertek, miután ezek a hatóságok, amennyiben így döntenek, az érintett gyártókat meghallgatták.

Az elismert műhelyek, és szerelők kártyáinak érvényességi ideje nem haladhatja meg az egy évet.

Ha az elismert műhely vagy szerelő részére kiállított kártya érvényességi idejét meg kell hosszabbítani, a kártya megsérül, hibásan működik, elvész vagy ellopják, a hatóság az ilyen célú részletes kérelem kézhezvételének időpontjától számított öt munkanapon belül cserekártyát biztosít.

Ha egy régi kártya helyett újat állítanak ki, az új kártyán ugyanaz a „műhely” információs szám szerepel, mint a régin, de indexszáma eggyel emelkedik. A kártyát kiállító hatóság az elvesztett, ellopott, illetve meghibásodott kártyákat nyilvántartásba veszi.

A Szerződő Felek minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az elismert szerelők és műhelyek részére juttatott kártyák hamisítását megakadályozzák.

2. Az elismert szerelő vagy műhely az általa felhelyezett plombán a saját megkülönböztető jelét használja, ezenkívül az 1. B mellékletben foglaltaknak megfelelő menetíró készülékekre vonatkozóan beviszi mindenekelőtt a hitelesítő ellenőrzések végrehajtására vonatkozó elektronikus biztonsági adatokat. Minden Szerződő Fél illetékes hatósága nyilvántartást vezet az alkalmazott jelzésekről és elektronikus biztonsági adatokról, valamint az elismert műhelyek és szerelők részére kiállított kártyákról.

3. A Szerződő Felek illetékes hatóságai megküldik egymásnak az elismert szerelők és műhelyek, valamint a részükre kiállított kártyák jegyzékét, ezenkívül eljuttatják egymásnak az alkalmazott jelek és az elektronikus biztonsági adatokra vonatkozó szükséges információk másolatait.

4. Annak igazolására, hogy a menetíró berendezések beépítése jelen melléklet előírásainak megfelelően történt, illesztési címkét helyeznek el, a jelen melléklet 1. vagy 1. B függelékében meghatározottaknak megfelelően.

5. Az illetékes hatóság által elismert szerelők vagy műhelyek valamennyi plombát eltávolíthatják e cikk 1. bekezdése szerint vagy a jelen melléklet 1. vagy 1. B függelékében leírt körülmények között.

III. fejezet

A készülék használata

10. Cikk

A munkáltató és a járművezető gondoskodik egyrészt a menetíró készülék, másrészt a járművezetői kártya helyes működéséről és megfelelő használatáról, amennyiben a járművezetőnek az 1. B függelékben foglaltaknak megfelelő menetíró készülékkel felszerelt járművet kell vezetnie.

11. Cikk

1. A munkáltató megfelelő számú adatrögzítő lapot ad ki azoknak a járművezetőknek, akik az 1. függeléknek megfelelően menetíró készülékkel felszerelt járművet vezetnek, amely mennyiségnél számításba kell venni az adatrögzítő lapok személyes jellegét, a szolgálati idő tartamát és annak a lehetőségét, hogy a sérült, vagy az illetékes ellenőrző tisztviselő által lefoglalt adatrögzítő lapokat pótolni kell. A munkáltató a járművezetőknek csak olyan adatrögzítő lapokat ad ki, amelyek a jóváhagyott mintának megfelelnek és a járműbe beépített készülékhez használhatók.

Amennyiben a jármű az 1. B függelékben foglaltaknak megfelelő menetíró készülékkel van felszerelve, a munkáltató és a járművezető gondoskodik arról, hogy - a szolgálati idő hosszának figyelembevételével - az 1. B függelékben említett, kérelemre történő kinyomtatás helyesen történjék meg a felülvizsgálat esetén.

2. A vállalkozás az adatrögzítő lapokat rendben, a használat után legalább egy évig megőrzi és az érintett járművezetőknek - kérésükre - átadja az adatrögzítő lapok másolatát. Az adatrögzítő lapokat kérésre minden illetékes ellenőrző tisztviselőnek be kell mutatni vagy át kell adni.

3. Az 1. B függelékben meghatározott járművezetői kártyát a járművezető kérésére annak a Szerződő Félnek az illetékes hatósága állítja ki, amelynek területén a járművezető szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik.

A Szerződő Felek előírhatják a Megállapodás rendelkezéseinek hatálya alá tartozó és a területükön szokásos tartózkodási hellyel rendelkező járművezetők számára, hogy kiváltsák a járművezetői kártyát.

(a) E Megállapodás alkalmazásában „szokásos tartózkodási hely” az a hely, ahol az adott személy általában él, vagyis ahol egy naptári évben legalább 185 napot tölt, személyes és foglalkozásával összefüggő kötöttségei miatt, vagy foglalkozási kötöttségekkel nem rendelkező személy esetén, olyan személyes kötöttségei miatt, amelyek szoros kapcsolatra utalnak az adott személy és azon hely között, ahol él.

Mindazonáltal az olyan személy esetében, akinek a foglalkozással kapcsolatos, illetve személyes kötöttségei eltérő helyekhez kapcsolódnak, és ennek következtében felváltva két vagy több Szerződő Fél államban található, különböző helyeken él, a szokásos tartózkodási helynek a személyes kötődések szerinti Szerződő Fél államot kell tekinteni, feltéve, hogy az ilyen személy rendszeresen visszatér oda. E legutóbbi feltételnek nem kell teljesülnie, ha az érintett személy azért él egy Szerződő Fél államban, hogy ott határozott idejű megbízásnak tegyen eleget.

(b) A járművezetők bármilyen arra alkalmas eszközzel, például személyazonosító kártyájukkal, vagy más érvényes okmánnyal igazolhatják szokásos tartózkodási helyüket.

(c) Amennyiben a járművezetői kártyát kiállító Szerződő Fél illetékes hatóságaiban kétség merül fel a szokásos tartózkodási hely vonatkozásában a (b) pont szerint tett nyilatkozat érvényességét illetően, vagy meghatározott külön ellenőrzést kívánnak végezni, úgy további információkat, illetve bizonyítékokat kérhetnek.

(d) A kiállító Szerződő Fél illetékes hatóságai - amennyiben módjukban áll - ellenőrzik, hogy a kérelmező nem rendelkezik-e már érvényes járművezetői kártyával.

4. (a) A Szerződő Fél illetékes hatósága az 1. B függelék rendelkezéseinek megfelelően személyes jelleggel ruházza fel a kártyát.

A járművezetői kártya adminisztratív érvényességi ideje nem haladhatja meg az öt évet.

A járművezető birtokában csak egyetlen érvényes járművezetői kártya lehet. A járművezető csak saját, személyes jelleggel felruházott járművezetői kártyájának használatára jogosult. A járművezető nem használhat hibás, vagy lejárt járművezetői kártyát.

A régi kártya helyett kiállított új kártyán az előzőével megegyező kártyaszám szerepel, de az indexszám eggyel növekedik. A kiállító hatóság legalább a kártyák érvényességi időtartamának megfelelő ideig nyilvántartást vezet a kiadott, ellopott, elveszett vagy hibás járművezetői kártyákról.

Ha a járművezetői kártya megsérül, hibásan működik, elvész vagy ellopják, a hatóság az ilyen értelmű részletes kérelem kézhezvételének időpontjától számított öt munkanapon belül cserekártyát biztosít.

Kártyamegújítási kérelem esetén, ha a kártya lejárati időpontja közeleg, a hatóság a lejárat időpontja előtt új kártyát biztosít, amennyiben a kérelmet a 12. cikk 1. bekezdésének negyedik albekezdésében megállapított határidőkön belül elküldték.

(b) Járművezetői kártyát csak olyan kérelmező kap, aki a jelen Megállapodásban foglalt rendelkezések hatálya alá tartozik.

(c) A járművezetői kártya személyre szóló dokumentum. Hivatalos érvényességi ideje alatt csak akkor vonható vissza, illetve érvényessége csak akkor függeszthető fel, ha valamely Szerződő Fél illetékes hatósága arra a megállapításra jut, hogy a kártyát hamisították vagy a járművezető olyan kártyát használ, amelynek nem ő a tulajdonosa, vagy a kártyát a valóságnak meg nem felelő nyilatkozatok, illetve hamisított okmányok alapján kapta. Ha az ilyen felfüggesztés vagy visszavonás iránt nem az a Szerződő Fél intézkedik, amelyik a kártyát kiállította, akkor az előbbi Szerződő Fél visszaküldi a kártyát a kiállító Szerződő Fél hatóságaihoz és jelzi e visszaküldés indokait.

(d) A Szerződő Felek által kiállított járművezetői kártyákat a Szerződő Felek kölcsönösen elismerik.

Ha az egyik Szerződő Fél államban kiállított érvényes járművezetői kártya tulajdonosa szokásos tartózkodási helyét egy másik Szerződő Fél államba helyezi át, akkor addigi kártyája helyett azzal egyenértékű új járművezetői kártyát igényelhet. A kártyacserét végrehajtó Szerződő Fél feladata szükség esetén annak ellenőrzése, hogy a bemutatott kártya valóban érvényes-e még.

A kártyacserét végrehajtó Szerződő Fél visszaküldi a régi kártyát a kiállító Szerződő Fél hatóságainak, és jelzi ennek indokait.

(e) Amennyiben egy Szerződő Fél kicserél vagy lecserél egy járművezetői kártyát, úgy az ilyen cserét - és minden további cserét, illetve megújítást - nyilvántartásba vesznek az adott Szerződő Fél államban.

(f) A Szerződő Felek minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy kizárják a járművezetői kártyák hamisításának lehetőségét.

5. A Szerződő Felek gondoskodnak arról, hogy a jelen Megállapodás betartásának ellenőrzéséhez szükséges adatok - amelyeket az e melléklet 1. B függelékében foglaltak szerinti menetíró készülékek rögzítenek és tárolnak - rögzítésük időpontjától számított 365 napig tárolásra kerüljenek, valamint arról, hogy az adatok rendelkezésre bocsátása olyan feltételek mellett történjék, amelyek garantálják az adatok biztonságát és pontosságát.

A Szerződő Felek minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a menetíró készülék viszonteladása vagy leszerelése semmilyen módon ne gátolhassa e bekezdés megfelelő alkalmazását.

12. Cikk

1. A járművezetők nem használhatnak elszennyeződött vagy sérült adatrögzítő lapokat. Az adatrögzítő lapokat ezért megfelelő módon védeni kell.

Amennyiben az adatrögzítő lap, amelyen feljegyzés van, megsérült, a járművezetők a sérült adatrögzítő lapot a pótláshoz használt tartaléklaphoz vagy ideiglenes lapokhoz csatolják.

Ha a járművezetői kártya megsérül, hibásan működik, elvész vagy ellopják, akkor a járművezetőnek a kártyacsere ügyében 7 naptári napon belül azon Szerződő Fél illetékes hatóságához kell fordulnia, amelyben szokásos tartózkodási helye található.

Ha egy járművezető meg kívánja újítani járművezetői kártyáját, akkor legkésőbb 15 munkanappal a kártya lejárati időpontja előtt azon Szerződő Fél illetékes hatóságához kell fordulnia, amelyben szokásos tartózkodási helye található.

2. A járművezetőknek minden nap használniuk kell az adatrögzítő lapot, amikor járművet vezetnek, attól az időponttól kezdve, amikor a járművet átveszik. Az adatrögzítő lapot nem szabad kivenni a napi munkaidő vége előtt, kivéve, ha a kivétel egyébként engedélyezett. Egyetlen adatrögzítő lap sem használható azon az időtartamon túl, amelyre azt szánták.

Ha a jármű elhagyásának következtében a járművezető nem tudja használni a járműbe szerelt berendezést, a 3. bekezdés (b), (c) és (d) albekezdéseiben említett időszakokat be kell jegyezni az adatrögzítő lapra kézzel, automata feljegyzéssel vagy egyéb módon, olvashatóan, a lap beszennyezése nélkül.

Ha a járművön egynél több járművezető tartózkodik, a vezetők a szükséges változtatásokat az adatrögzítő lapokon úgy hajtják végre, hogy a 3. bekezdés (b), (c) és (d) albekezdéseiben említett információt, a járművet ténylegesen vezető járművezető adatrögzítő lapjára jegyzik fel.

3. A járművezetők:

- biztosítják, hogy az adatrögzítő lapon feljegyzett idő annak az országnak a hivatalos idejével egyezzen, amelyikben a járművet nyilvántartásba vették,

- úgy működtetik a kapcsoló berendezéseket, hogy lehetőség legyen az alábbi időtartamok elkülönített és pontos rögzítésére:

4. Minden Szerződő Fél megengedheti, hogy a 3. bekezdés második francia bekezdésének (b) és (c) pontjában említett időket a területén nyilvántartásba vett járműveken használt adatrögzítő lapokon a

jel alatt rögzítsék.

5. A jármű személyzetének minden érintett tagja az adatrögzítő lapján a következő adatokat jegyzi be:

(a) a lap használatba vételének kezdetekor: a családi és utónevét;

(b) a dátumot és helyet, ahol a lap használatba vétele elkezdődött, és a dátumot és helyet, ahol az ilyen használat véget ért;

(c) minden egyes jármű rendszámát, amelyre beosztották, mind a lapon rögzített első menet kezdetekor, mind az azt követő, a lap használata alatt bekövetkező járműcsere esetén;

(d) a kilométer-számláló állását:

- a lapon rögzített első menet előtt,

- a lapon rögzített utolsó menet végén,

- a munkanap folyamán bekövetkező járműcsere esetén (azon a járművön, amelyre előzőleg beosztották és azon a járművön, amelyre később osztották be);

(e) az esetleges járműcsere időpontját.

5.a A járművezető az 1. B mellékletben foglaltaknak megfelelő menetíró készülékbe beírja azoknak az országoknak a betűjeleit, amelyekben munkanapját megkezdi és befejezi.

A fenti adatokat a járművezető viszi be, ami történhet teljesen manuálisan vagy automatikusan, ha a menetíró készülék műholdas követőrendszerrel áll kapcsolatban.

6. Az 1. B. mellékletben meghatározott készüléket úgy kell kialakítani, hogy az illetékes ellenőrző tisztviselő, ha szükséges, a készülék felnyitása után le tudja olvasni az adatrögzítő lap maradandó deformációja, károsítása vagy szennyezése nélkül az ellenőrzés időpontja előtti utolsó 9 óra feljegyzéseit.

A készüléket ezenkívül úgy kell kialakítani, hogy a ház felnyitása nélkül ellenőrizni lehessen, hogy történt-e adatrögzítés.

7. (a) Amennyiben a járművezető az 1. mellékletnek megfelelő menetíró készülékkel felszerelt járművet vezet, az ellenőrző tisztviselő kérésére bármikor be kell tudnia mutatni:

- a folyó hétre vonatkozó adatrögzítő lapokat és minden esetben annak az előző hétnek az utolsó napjára vonatkozót, amikor vezetett,

- a járművezetői kártyát, ha rendelkezik vele, továbbá

- az 1. B. mellékletben meghatározott menetíró készülékből a 3. bekezdés második francia bekezdésének (a), (b), (c) és (d) pontjában megjelölt időszakokra vonatkozóan kinyomtatott adatokat, amennyiben a jelen bekezdés első francia bekezdésében említett időszak folyamán ilyen menetíró készülékkel felszerelt járművet vezetett.

(b) Amennyiben a járművezető az 1. B mellékletnek megfelelő menetíró készülékkel felszerelt járművet vezet, az ellenőrző tisztviselő kérésére bármikor be kell tudnia mutatni:

- a birtokában lévő járművezetői kártyát,

- az előző, (a) albekezdés első francia bekezdésében említett időszakkal, amelynek során az 1. mellékletnek megfelelő menetíró készülékkel felszerelt járművet vezetett, megegyező időszakra vonatkozó menetíró lapokat.

(c) Az illetékes ellenőrző tisztviselő a menetíró lapok, a menetíró készülék vagy a járművezetői kártya által rögzített, kijelzett vagy kinyomtatott adatok elemzésével, illetve mindezek hiányában bármely egyéb, valamely rendelkezés - például a 13. cikk (2) és (3) bekezdésében megállapított rendelkezések - megszegését alátámasztó okmánynak az elemzésével ellenőrizheti a jelen Megállapodásban foglaltak betartását.

8. Tilos az adatrögzítő lapon rögzített, a menetíró készülékben vagy a járművezetői kártyán tárolt adatokat, illetve az 1. B mellékletben meghatározott menetíró készülék kinyomtatott adatait meghamisítani, kitörölni vagy megsemmisíteni. Ugyanez vonatkozik a menetíró készülékkel, az adatrögzítő lappal vagy a járművezetői kártyával kapcsolatos manipulációra, amely az adatok, illetve a kinyomtatott információk meghamisítását, törlését vagy megsemmisítését eredményezheti. Nem tartható a járművön olyan eszköz, amelyik ilyen célra felhasználható lehet.

13. Cikk

1. Üzemzavar vagy a menetíró készülék hibás működése esetén a munkáltató, mihelyt a körülmények megengedik, megjavíttatja a készüléket egy elismert szerelővel vagy műhellyel.

Ha a jármű nem tud visszatérni a telephelyre az üzemzavar-fellépésnek vagy a hibás működés megállapításának napjától számított egy héten belül, a javítást útközben végzik el.

A Szerződő Felek által hozott intézkedések felhatalmazhatják az illetékes hatóságokat a jármű használatának a betiltására, amennyiben az üzemzavart vagy a hibás működést nem szüntetik meg az előző albekezdéseknek megfelelően.

2. Amennyiben a menetíró készülék üzemképtelen vagy hibásan működik, a járművezetők az adatrögzítő lapon vagy lapokon, vagy az adatrögzítő laphoz vagy a járművezetői kártyához csatolandó ideiglenes lapon - amelyre az azonosításához szükséges adatokat vezeti rá (név, illetve vezetői engedély száma vagy név, illetve a járművezetői kártyaszám) saját kezű aláírásával együtt - jelzik a különböző időtartamokra vonatkozó mindazon információt, amelyeket a menetíró készülék már nem helyesen rögzített vagy nyomtatott ki.

Ha a járművezetői kártya megsérül, hibásan működik, elvész vagy ellopják, a járművezető útja végén kinyomtatja a menetíró készülék által rögzített időszakokra vonatkozó információkat és ezen a dokumentumon megjelöli az azonosításához szükséges részeket (név, illetve vezetői engedély száma vagy név illetve a járművezetői kártyaszám) saját kezű aláírásával együtt.

3. Ha a járművezetői kártya megsérül vagy hibásan működik, a járművezető visszajuttatja azt azon Szerződő Fél illetékes hatóságához, amelyben szokásos tartózkodási helye található. A járművezetői kártya eltulajdonításáról hivatalos bejelentést kell tenni azon állam illetékes hatóságánál, amelynek területén a kártyalopás történt.

A járművezetői kártya elvesztését azon Szerződő Fél illetékes hatóságánál kell hivatalosan bejelenteni, amelyik a kártyát kiállította, továbbá a vezető szokásos tartózkodási helye szerinti Szerződő Fél illetékes hatóságánál is, amennyiben e két állam nem ugyanaz.

14. Cikk

1. A Megállapodás 13. cikkének 2 (b) bekezdése értelmében, azon járművezetőknek, akik egy Szerződő Félnél regisztrált járművet vezetnek, és azok, akik járművezető kártyáit az illetékes hatóságok még nem tudták kiállítani, valamint azok, akik a jelen cikk 1. bekezdésében hivatkozott átmeneti időszak alatt nemzetközi forgalomban vesznek részt - a melléklet 1. B függeléke szerinti - digitális menetíró készülékkel felszerelt járművel; kérésre az illetékes ellenőrző tisztviselőnek minden esetben be kell mutatniuk a folyó hétre vonatkozó kinyomtatott lapokat és/vagy rögzítőlapokat, valamint minden olyan előző hétre vonatkozó kinyomtatott lapokat és/vagy rögzítőlapokat, amelynek utolsó napján a járművezető vezetett.

2. Az 1. bekezdés nem vonatkozik azon járművezetőkre, akik olyan országban bejegyzett járművet vezetnek, amelyben kötelező a vezetőkártya használata. Mindazonáltal, a járművezetőknek kérésre az illetékes ellenőrző tisztviselőnek be kell mutatniuk a kinyomtatott lapokat.

3. Az 1. bekezdésben hivatkozott kinyomtatott lapokon fel kell tüntetni a járművezetők beazonosítására szolgáló adatokat (járművezető neve, vezetői engedély száma), beleértve az aláírásukat is.”

Harmadik rész

Módosítás az AETR Megállapodás melléklete függelékeihez

A melléklet 1. függeléke után az AETR Megállapodás az új, 1. B függelékkel egészül ki:

„1. B FÜGGELÉK

A közúti közlekedésben használt digitális menetíró készülékekre vonatkozó szerkezeti, vizsgálati, beépítési, és felülvizsgálati követelmények

1. Cikk

Preambulum

1. Miután a jelen függelék a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85. sz. (EGK) tanácsi rendelet 1. B mellékletének *  átdolgozása, ezen függelék szövege nem jelenik meg az AETR Megállapodásban annak terjedelme és műszaki jellege miatt. A teljes hivatalos szöveget, valamint annak későbbi módosításait a Szerződő Felek az Európai Unió Hivatalos Lapjából hivatkozhatják meg.

Következésképpen, jelen 1. B függelék szövege a bevezetésre korlátozódik: az Európai Unió és a Hivatalos Lapban megjelent vonatkozó szövegek hivatkozásainak közzétételével, valamint a melléklet és a Megállapodás szöveg-összefüggési pontjainak kereszt-hivatkozásaival történő figyelemfelhívással.

2. Annak érdekében, hogy előmozdítsák a mellékletre vonatkozó konzultációt, az AETR Megállapodás figyelembevételére irányuló, és a teljes megértést elősegítő átdolgozásaival, az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának Titkársága kidolgozza ezen függelék egységes szerkezetbe foglalt változatát. Mindazonáltal ezen változat nem tekinthető jogerős iratnak. Ezen változatot az ENSZ EGB minden hivatalos nyelvén kidolgozzák, szükség szerint korszerűsítik.

2. Cikk

Az 1. B függelék bevezető rendelkezései

1. A fenti 1. cikk első bekezdésével összhangban a Szerződő Feleknek az 1. B függelékre vonatkozóan egyeztetniük kell annak érdekében, hogy az 1. B függelék megfeleljen a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 1985. december 20-i 3821/85. sz. (EGK) tanácsi rendeletnek, a műszaki fejlődéshez történő hetedik és nyolcadik hozzáigazításáról szóló 2002. június 13-i 1360/2002/EK sz. és a 2004. március 5-i 432/2004 sz. bizottsági rendeleteknek (e rendeletek Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételének időpontját lásd a lábjegyzetben).

2. Az 1. B függelék alkalmazásában:

2.1 Az alábbi táblázat bal oldali oszlopában található kifejezések helyébe a jobb oldali oszlop azoknak megfelelő kifejezései lépnek:

Az 1. B mellékletben használt kifejezések Az AETR Megállapodásban használt kifejezések
Tagállamok Szerződő Felek
MS CP
1.B melléklet Felváltja: 1.B függelék
Függelék Alfüggelék
Rendelet Megállapodás, vagy AETR
Az Európai Közösség ENSZ EGB
Rögzítő berendezés
(Csak az angol verzióban)
Menetíró készülék
(Csak az angol verzióban)

2.2 Az alábbi táblázat bal oldali oszlopában található, jogi szövegekre vonatkozó hivatkozások helyébe a jobb oldali oszlop azoknak megfelelő kifejezései lépnek:

Az Európai Közösség joganyagai Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának joganyagai
1985. december 20-i 3821/85 (EGK) Tanácsi Rendelet AETR Megállapodás
92/23/EGK Tanácsi Irányelv Felváltja: 54. EGB Rendelet
72/245/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő
hozzáigazításáról szóló 94/54/EGK Bizottsági Irányelv
10. EGB Rendelet

2.3 Az alábbiakban azon rendelkezések listája található, amelyeknek nem létezik EGB megfelelője, vagy amelyekhez további információk szükségesek. Ezen szövegeket vagy információkat csak hivatkozásként idézzük.

  Vissza az oldal tetejére