Időállapot: közlönyállapot (2011.VI.14.)

2011. évi LXII. törvény

az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról * 

1. § (1) Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 4. § (1) bekezdésében a „tizenegy” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg lép.

(2) Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 4. § (2) bekezdésében az „az elnökét és helyettes elnökét” szövegrész helyébe az „a helyettes elnökét” szöveg, az „akik” szövegrész helyébe az „aki” szöveg, az „újraválaszthatók” szövegrész helyébe az „újraválasztható” szöveg, 6. §-ában a „tagjaira” szövegrész helyébe a „tagjaira és elnökére” szöveg, 8. § (3) bekezdésében a „kilenc” szövegrész helyébe a „tizenkét” szöveg lép.

2. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (1) bekezdése 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a törvény nem érinti az Alkotmánybíróság hivatalban levő tagjainak megbízatását.


  Vissza az oldal tetejére