Időállapot: közlönyállapot (2011.VII.4.)

(7) A Get. 133. § (1) bekezdés 2. pontjában az „a rendszerhasználati díjak meghatározására” szövegrész helyébe az „a rendszerhasználati díjakat, a díjak meghatározására” szöveg lép.

(8) Hatályát veszti a Get. 31/B. § (4) bekezdésében az „, a felhasználási hely egyedi azonosító számának alkalmazásával kezdeményezni a kapacitáslekötési szerződés módosítását” szövegrész.

(9) Hatályát veszti a Get. 123. § (7) bekezdésében a „bejelentés elmulasztásával érintett” szövegrész.

(10) Hatályát veszti a Get. 141. § (8) bekezdése.

(11) Hatályát veszti a Get. 133. §-ában a „díjakat, a” szövegrész.

(12) Hatályát veszti a Get. 140/C. §-a.

35. § (1) Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 116. §-ának a VET. 173. § (4) bekezdését megállapító rendelkezése az „az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény hatálybalépését” szövegrész helyett a „2011. október 1-jét” szöveggel, 119. § (1) bekezdésének a VET. 176. § (3) bekezdését módosító rendelkezése a „július” szövegrész helyett az „október” szöveggel, 122. §-ának a VET. 178. § (3) bekezdését módosító rendelkezése a „július” szövegrész helyett az „október” szöveggel lép hatályba.

(2) Nem lép hatályba a Módtv. 119. § (2) bekezdése.

(3) Nem lép hatályba a Módtv. 219. § (13) bekezdésének a Get. 124. § (1) bekezdését módosító részének az „„a más személy általi végzéséhez” szövegrész helyébe a „az engedélyes kapcsolt vállalkozása általi végzéséhez” szöveg, a „vagyoni értékű jogok más személy részére” szövegrész helyébe a „vagyoni értékű jogoknak az engedélyes kapcsolt vállalkozása részére” szöveg,” szövegrésze.

(4) A Módtv. 98-101. § (1) bekezdése 2011. július 15-én lép hatályba.

(5) A Módtv. 48. §-a és 219. § (1)-(13) bekezdése 2011. október 1-jén lép hatályba.

36. § Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény módosításáról szóló 2011. évi LIX. törvény 4. § (13) bekezdésének a VET. 178/E. § (4) bekezdését megállapító rendelkezése „A 2010.” szövegrész helyett a „A 2011.” szöveggel lép hatályba.

37. § (1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 1-32. §-a és 38. §-a a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

(3) E törvény 35. § (1) bekezdése 2011. szeptember 30-án lép hatályba.

(4) E törvény 34. § (11)-(12) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.

38. § E törvény 11. §-a a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló, 2006. november 20-i 2006/117/Euratom tanácsi irányelv 17. cikk (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja.


  Vissza az oldal tetejére