Időállapot: közlönyállapot (2011.VII.12.)

2011. évi XCII. törvény

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról * 

1. § A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 9. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[(2) A járműnyilvántartás a külön jogszabályban meghatározottak szerint tartalmazza a jármű]

f) kilométerszámláló műszere által jelzett értéket (km-óra állást) és a km-óra állás rögzítésének időpontját.”

2. § (1) A Kknyt. 14. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A nyilvántartót az eljáró hatóság értesíti:]

d) a tulajdonos (üzembentartó) bejelentése alapján a 9. § (1) bekezdésében és a 9. § (2) bekezdés e) és f) pontjában megjelölt, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb adatokról és - ha külön jogszabály eltérően nem rendelkezik - azok változásáról.”

(2) A Kknyt. 14. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A nyilvántartót értesíti:]

e) a közlekedési hatóság a járművezetőnek a 8. § a)-d), az e) pontban meghatározott pályaalkalmasságára és utánképzésére vonatkozó, továbbá a k) és l) pontjaiban, valamint a jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata során, továbbá a járműhonosítási eljárásban megállapított, a 9. § (2) bekezdésének a), b), d) és f) pontjaiban meghatározott adatairól;”

3. § A Kknyt. 24. §-ának (3) bekezdése a következő d) és e) pontokkal egészül ki:

[A kérelemben megjelölt célt nem kell igazolni, ha az:]

d) a járműnek a járműnyilvántartásba bejegyzett érvényes forgalmazási korlátozás tényének ellenőrzésére irányul,

e) a 9. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott adatok igénylésére irányul.”

4. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Az 1-2. § 2012. január 1. napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére