Időállapot: közlönyállapot (2011.IX.29.)

2011. évi CXXIV. törvény

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról * 

1. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Fizetési kötelezettségekre, fizetésre kötelezettek körére, a fizetési kötelezettség mértékére vonatkozó törvények kihirdetése és hatálybalépése között legalább harminc napnak kell eltelnie, kivéve, ha a törvény a fizetési kötelezettséget mérsékli és a fizetési kötelezettségek, valamint a fizetésre kötelezettek körét nem bővíti.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére