Időállapot: közlönyállapot (2012.II.21.)

1/2012. (II. 21.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról * 

1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

a Sport- és turizmusbizottságba

Szilágyi György (Jobbik) helyett

Zakó Lászlót (Jobbik)

a bizottság alelnökévé,

Zakó László (Jobbik) helyett

Szilágyi Györgyöt (Jobbik)

a bizottság tagjává

megválasztja.

2. E határozat elfogadásakor *  lép hatályba, és a közzétételét követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére