Időállapot: közlönyállapot (2012.II.22.)

4/2012. (II. 22.) OGY határozat

a gazdasági és monetáris unióban megvalósuló stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés Magyarország általi aláírásának támogatásáról * 

Az Országgyűlés

megállapítva, hogy Magyarország - ahogy az Európai Unió Tanácsának 2011. első félévi sikeres elnöksége céljaként is megfogalmazta - erős és egységes, az európai értékek mellett elkötelezett Unióban érdekelt, amely hozzájárul Magyarország felzárkózásához a földrész nagyobb jólétben élő országaihoz;

emlékeztetve arra, hogy Magyarországnak stratégiai érdeke, hogy továbbra is olyan gazdaságpolitikát folytasson, amely megteremti az euró bevezetésének feltételeit;

tudatában annak, hogy az euróövezet gazdasági, pénzügyi és adósságválsága hátrányosan érinti Magyarországot: akadályt gördít az ország gazdasági növekedésének előmozdítása elé és nehezíti versenyképességi célkitűzéseinek megvalósítását;

szem előtt tartva hazánk és polgárainak azon alapvető érdekét, hogy az euróövezeten belüli nehézségek mielőbbi, de hosszú távon is fenntartható megoldásra találjanak;

emlékeztetve arra, hogy e célt szem előtt tartva az Európai Unió Magyarország soros elnöksége idején nagy lépést tett előre a gazdasági kormányzás megerősítése területén, a válságból kivezető úton;

figyelembe véve, hogy a gazdasági és monetáris unióban megvalósuló stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés továbblépést jelenthet a kontinens integrációjában, megőrizve ugyanakkor az Európai Unió egységét;

kiemelve, hogy a gazdasági és monetáris unióban megvalósuló stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés az Európai Unió és különösen Magyarország gazdaságának sebezhetőségéért felelős hatalmas államadósság elleni küzdelem fontos eszköze;

emlékeztetve Magyarországnak a költségvetési fegyelem megszilárdítása és az államadósság csökkentése melletti rendíthetetlen elkötelezettségére, valamint arra, hogy az Európai Unióban Magyarország az elsők között foglalta alaptörvényébe az államadósságfék követelményét;

üdvözölve az Európai Unió elkötelezettségét az egységes belső piac vívmányainak megőrzése és továbbfejlesztése, a fenntartható, munkahelyteremtő növekedés növelése, a versenyképesség és a társadalmi kohézió egymást nem kizáró erősítése iránt;

emlékeztetve arra, hogy az új szerződés nem hoz létre új kötelezettségeket az adóharmonizáció tekintetében, ily módon nem érintheti hátrányosan a magyar gazdaság versenyképességét;

megerősítve, hogy a szerződés rendelkezéseit Magyarországnak csak az euróövezetbe való belépése időpontjától kell alkalmaznia;

üdvözölve, hogy Magyarország ugyanakkor már a szerződés hatálybalépésétől kezdve részt vehet az euróövezeti csúcstalálkozóknak a szerződő felek versenyképességével, az euróövezet átfogó felépítésének módosításával és az euróövezetre vonatkozó más alapvető szabályokkal kapcsolatos megbeszélésein;

a következő határozatot hozza:

1. A magyar Országgyűlés támogatja a gazdasági és monetáris unióban megvalósuló stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés szövegének Magyarország által történő végleges megállapítását.

2. Ez a határozat a közzétételének napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére