Időállapot: közlönyállapot (2012.III.7.)

11/2012. (III. 7.) OGY határozat

a lengyel civilek és politikusok, köztük Donald Tusk miniszterelnök állásfoglalásáról a magyarországi átalakulást érő nemzetközi bírálatokkal szemben * 

1. Az Országgyűlés köszönetet mond mindazoknak a lengyel civileknek és politikusoknak, akik nyilvánosan felemelték szavukat a magyarországi átalakulást érő külföldi politikai és sajtóbírálatok ellen, állást foglaltak Magyarország demokratikus berendezkedése mellett, és nagyrabecsülését fejezi ki a magyarországi átalakulással kapcsolatosan túlzásokba bocsátkozó politikai reakciókkal szembeni segítség felajánlásáért.

2. A Magyarországra nehezedő nemzetközi nyomással szemben tanúsított lengyel kiállás a két nép és a két ország egymás szabadságáért való fellépésének és áldozatvállalási készsége kinyilvánításának hosszú történelmi múltra visszatekintő láncolatába illeszkedik. Mint a történelemben mindenkor, a magyar és a lengyel nép szolidaritása most is túlmutat a két országon: az európai népek közös szabadságáért, Európa jövőjéért érzett felelősség megnyilvánulása.

3. Magyarország, amint a közös elnökségi évben, úgy a továbbiakban is együtt kíván működni Lengyelországgal a polgárai akaratának érvényesítése mellett elkötelezett és arra képes, tagállamai egyenlőségének, jogainak és méltóságának kölcsönös tiszteletben tartásán alapuló, jólétüket és biztonságukat garantáló, erős, egységes és szolidáris Európa megteremtéséért.

4. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a megfelelő csatornákon nyilvánítsa ki köszönetét a Lengyel Köztársaság Kormánya felé Magyarország melletti szolidaritás vállalása kinyilvánításáért.

Köszönjük, Lengyelország!


  Vissza az oldal tetejére