Időállapot: közlönyállapot (2012.III.7.)

12/2012. (III. 7.) OGY határozat

a litván civilek és parlamenti képviselők állásfoglalásáról a magyarországi átalakulást érő nemzetközi bírálatokkal szemben * 

1. Az Országgyűlés köszönetet mond a Litván Köztársaság civil polgárainak és politikusainak, akik különböző formákban - aláírásukkal megerősített nyilatkozatban, a törvényhozás elé terjesztett határozati javaslatban, nyilvános állásfoglalásokban és más módokon - kiálltak azért, hogy a magyarok saját sorsukról maguk dönthessenek, és hitet tettek Magyarország szuverenitása és önrendelkezése mellett.

2. Amint 1956-ban és 1989-1991-ben, úgy ma is Litvánia és Magyarország népe egymás sorsában saját sorsát, egymás szabadságának ügyében saját szabadságának ügyét, egymás nemzeti méltóságában saját nemzeti méltóságát látja. A magyar és a litván nép szolidaritása, amint 1956-ban és 1989-1991-ben, úgy most is túlmutat önmagán: az európai népek közös szabadságáért, Európa jövőjéért érzett felelősség megnyilvánulása.

3. Magyarország különösen fontos szövetségesként és a megmérettetést jelentő pillanatokban áldozatvállalásra kész barátként tekint Litvániára a polgárai akaratának érvényesítése mellett elkötelezett és arra képes, tagállamai egyenlőségének, jogainak és méltóságának kölcsönös tiszteletben tartásán alapuló, jólétüket és biztonságukat garantáló, erős, egységes és szolidáris Európa megteremtéséért folytatott küzdelmében.

4. Az Országgyűlés felkéri elnökét, hogy nyilvánítsa ki litván partnere felé nagyrabecsülését a litván törvényhozásban indult kezdeményezés iránt.

5. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy nyilvánítsa ki köszönetét a Litván Köztársaság Kormánya felé Litvánia Magyarországgal vállalt szolidaritásáért.

Köszönjük, Litvánia!


  Vissza az oldal tetejére