Időállapot: közlönyállapot (2012.III.14.)

16/2012. (III. 14.) OGY határozat

a kommunista diktatúra által kitelepítettek, valamint az őket befogadók emlékének megörökítéséről * 

Az Országgyűlés a kommunista diktatúra által elkövetett tömeges kitelepítések és deportálások 60. évfordulója alkalmából a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés

a) szükségesnek tartja mindenkor méltóképpen megemlékezni a kommunista önkény áldozatairól, felhívni a figyelmet a totális diktatúrák, valamint a kollektív bűnösség elvén alapuló kitelepítések embertelenségére;

b) megemlékezik az 1944. ősz és 1990. május 2. közötti időszak kivégzettjeiről, politikai elítéltjeiről, internáltjairól, kitelepítettjeiről és mindazokról, akiket ezen időszak alatt törvénytelenül meghurcoltak, különösen az 1950-es évek elején jogtalanul, tömegesen deportált és kitelepített családokról;

c) tisztelettel adózik a vidéki települések azon lakói előtt, akik - esetenként akár kényszer hatására, de - jó szándékkal befogadták a diktatúra által meghurcoltakat és kitelepítetteket, bizonyítva ezzel emberségüket. Az ő példájuk igazolja, hogy a zsarnoki rendszer kegyetlensége jóindulatot szült a magyar emberekben, akik az elnyomás közepette is képesek voltak segíteni egymáson;

d) támogatja és szorgalmazza olyan emlékművek felállítását, megemlékezések szervezését, oktatási anyagok és tudományos feldolgozások készítését, amelyek a b) pontban felsoroltakra, illetve a kitelepítetteket befogadó családokra emlékeznek;

e) felkéri a központi államigazgatási szerveket (beleértve az oktatási intézményeket), az egyházakat és civil szervezeteket, a közszolgálati médiaszolgáltatókat, valamint az önkormányzatokat, hogy gondoskodjanak a b)-d) pontokban felsoroltakról való méltó megemlékezésről.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére