Időállapot: közlönyállapot (2012.III.14.)

17/2012. (III. 14.) OGY határozat

dr. Balsai István, a 2006-os őszi erőszakos rendőri fellépést vizsgáló miniszterelnöki megbízott jelentése elfogadásáról * 

1. Az Országgyűlés dr. Balsai István, a 2006-os őszi erőszakos rendőri fellépést vizsgáló miniszterelnöki megbízott jelentését (a továbbiakban: Jelentés) elfogadja.

2. Az Országgyűlés rögzíti, hogy a Jelentés elkészültét követően a Fővárosi Bíróság 2011. december 8-án hozott 20.K.32481/2007/134. számú jogerős ítéletében megállapította, hogy a Nádor utcában elrendelt oszlatás jogellenesen történt.

3. Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 89. §-a alapján felkéri a Kormányt, hogy 2012. április 15-ig készítsen jelentést az alábbiakról:

a) a 2006. szeptember 19. és 22. között, valamint 2006. október 23-án lezajló tömegdemonstrációkon a védtelen és békés polgárokkal szemben törvénytelenül fellépő rendőrök felelősségre vonása érdekében milyen intézkedések történtek, hány rendőrrel szemben indult fegyelmi-, illetve büntetőeljárás, ezek milyen eredménnyel zárultak,

b) a bizonyítottan törvénytelenül fellépő rendőrök, illetve az intézkedéseket irányító rendőri vezetők közül hányan rendelkeznek jelenleg is aktív szolgálati jogviszonnyal. A Kormány hivatalba lépését követően láttak-e el, illetve töltenek-e be jelenleg bármilyen rendőrségi vagy állami vezetői feladatot, vagy beosztást,

c) a 2006. szeptember 17. és 2006. október 25. között történt jogsértő rendőri intézkedések által alkotmányos, illetve személyhez fűződő jogaikban sérelmet szenvedett kárvallottak kártérítése, illetve kártalanítása megtörtént-e, különös tekintettel az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozatban foglaltak végrehajtására.

4. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére