Időállapot: közlönyállapot (2012.III.28.)

25/2012. (III. 28.) OGY határozat

a cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő, és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről szóló jelentés elfogadásáról * 

1. Az Országgyűlés elfogadja a cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő, és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről szóló jelentést.

2. Az Országgyűlés a jelentésben foglaltak alapján megállapítja, hogy a magyarországi cukorgyárak bezárásához és a cukorkvóták elvesztéséhez vezető, előző kormányzati ciklusokban hozott döntések nem álltak összhangban a magyar nemzetgazdaság érdekeivel.

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy dolgozzon ki egy, az ország cukorral való önellátásának feltételeit is tartalmazó stratégiát, valamint ezzel összefüggésben álláspontot a cukorkvóta-rendszer jövőjét érintő európai uniós tárgyalásokon a magyar érdekek hatékony képviseletére, továbbá a cukorkvóta-rendszer Európai Unió által tervezett megszüntetésével előálló helyzetre történő felkészülésre.

4. Az Országgyűlés felkéri a legfőbb ügyészt, hogy vizsgálja meg történt-e bűncselekmény a cukorgyárak privatizációjakor az állami vagyon értékesítése során, valamint a közösségi cukorreform hazai végrehajtásával összefüggésben.

5. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy vizsgálja meg a privatizáció során kötött szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítését, és szerződésszegés esetén tegye meg a nemzetgazdaság érdekeit szolgáló és rendelkezésre álló jogi lépéseket.

6. Ez a határozat közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére