Időállapot: közlönyállapot (2012.IV.3.)

30/2012. (IV. 3.) OGY határozat

a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomban betöltött szerepéről * 

Magyarország Országgyűlése a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegye felállításának századik évfordulójára emlékezve, kinyilvánítja, hogy a magyar görögkatolikus közösség társadalmi szerepvállalása és az a missziós szolgálat, melyet különösen az ifjúság, a családok és hátrányos helyzetben élő embertársaink körében végez, felbecsülhetetlen érték az egész ország számára.

Magyarország Országgyűlése tisztelettel adózik azon személyek, kiemelten a hajdúdorogi görögkatolikus közösség emléke előtt, akik száz évvel ezelőtt fáradhatatlanul munkálkodtak a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegye megalapításán, majd a nemzeti nyelvű, magyar liturgia bevezetésén. Magyarország Országgyűlése elismerve a hajdúdorogi közösség ragaszkodását hitéhez és magyarságához, kinyilvánítja, hogy Hajdúdorog a „görögkatolikus hitéhez leghűségesebb város” és ezt a címet a jövőben büszkén használhatja.

Az Országgyűlés az elismeréssel kinyilvánítja, hogy Máriapócs a Kárpát-medencei görögkatolikusok szeretett lelki központja, szent zarándokhelye, Nemzeti Kegyhely és az egyetemes magyarság egyik lelki-kulturális központja. A Máriapócsi Bazilika kiemelt jelentőségű nemzeti kincs.

Magyarország Országgyűlése folyamatosan figyelemmel kíséri a máriapócsi Nemzeti Kegyhely és a kárpát-medencei magyar görögkatolikus egyházi örökség megóvását és különösen a felnövekvő nemzedék részére történő minél szélesebb körű megismertetését.


  Vissza az oldal tetejére