Időállapot: közlönyállapot (2012.IV.3.)

31/2012. (IV. 3.) OGY határozat

a lakossági deviza-eladósodás megakadályozásához szükséges kormányzati intézkedésekről * 

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt:

a) Vizsgálja meg a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos eljárás szabályainak, vagyis a magáncsőd jogintézményének bevezetését. Az adósság rendezése - törvény alapján - komplex módon tudná segíteni mind a devizahitellel rendelkező adósok, mind a más módon adósságot felhalmozó, fizetésképtelen emberek problémáit.

b) Építse be az általános iskolák felső tagozatai, valamint a középfokú iskolák tananyagába a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok oktatását, a banki tranzakciók minimális követelményeinek a megismertetését és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását.

c) Vizsgálja meg a pénzintézetek, illetőleg a hitelközvetítő pénzügyi szolgáltatók, ügynöki szervezetek viszonyát, illetőleg a hitelfelvevőknek az ezekhez való viszonyát.

d) Vizsgálja meg a devizahitelesek megsegítése érdekében hozott intézkedések hatályosulását, és szükség esetén kezdeményezze azok módosítását.

e) Vizsgálja meg a pénzügyi szolgáltatás közvetítőire vonatkozó 2011-től alkalmazandó jogszabályok hatályosulását, és szükség esetén kezdeményezze azok módosítását.

f) Vizsgálja meg, hogy a hitelfelvevők megfelelő minőségű és mennyiségű információhoz való jutásának, kellő megalapozottságú tájékozódásának elősegítése érdekében az Európai Bizottság által javasolt - még el nem fogadott - a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodásokról szóló irányelv vonatkozó részei hogyan illeszthetők be a hazai jogrendbe.

g) Vizsgálja meg, hogy milyen eszközökkel tudná elősegíteni a hitelpiac szereplőinek a futamidő alatt bekövetkező negatív változások elleni „öngondoskodását”. Például a hitelfelvevőre megkötött ún. hitelfedezeti biztosítási csomag védelmet nyújt az ideiglenes munkaképtelenség, valamint a munkahely elvesztéséből adódó pénzügyi nehézségek esetében is.

2. Az Országgyűlés felkéri a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét, hogy a hatékonyabb munkavégzés érdekében, feladatait hangolja össze a versenyfelügyeleti hatóságokkal. Végezzenek közös vizsgálatokat, különösen a hitelek árazását illetően, mert több esetben kiderült, hogy jelentősen magasabb a hitelkamat emelkedése, mint azt az országkockázat indokolná. Az elvégzett vizsgálatok, tapasztalatok ismeretében, amennyiben szükséges, akkor jogszabályi változtatásokat kezdeményezzenek a jogalkotó felé.

3. A Kormány az 1. a)-g) pontokban foglalt feladatok, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke a 2. pontban foglalt feladat teljesítéséről szóló beszámolóját legkésőbb 2012. augusztus 31-ig benyújtja az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának.

4. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére