Időállapot: közlönyállapot (2012.IV.18.)

33/2012. (IV. 18.) OGY határozat

a nemzeti örökségről * 

- A Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló 2010. évi XLV. törvény 3. §-a értelmében, mely kimondja, hogy „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”;

- Vállalva a Magyarország új Alaptörvényének Nemzeti Hitvallásában foglaltakat, melyek szerint „örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, [...] a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk”;

- Megerősítve az új Alaptörvény Alapvetésének D. cikkét, melyben kimondatik, hogy „Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, [...] előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal”;

- Az Európa Tanács „európai kulturális útvonalak” elnevezésű programjához, az új Európai Örökség cím bevezetéséhez, a Duna-menti országok összehangolt fejlesztéséhez, az Európai Duna Stratégiához illeszkedően;

- Meggyőződve arról, hogy a határon túli magyar kulturális örökség megmentése és fenntartható fejlesztése nemzeti érdek, a nemzetpolitika egyik eszköze, mivel közös örökségünk megőrzése esetén az egyes örökségvédelmi célok teljesülése jótékony hatással lehet a határon túli magyar közösségek identitástudatának erősítésére, életminőségük javítására, alkalmas a szomszédos országok területén élő magyar nemzetrészeknek a szülőföldjükön való megtartására az örökségvédelemben rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségek révén;

- Meggyőződve arról, hogy a kulturális sokszínűség eszményét az egyesülő Európában több ezer éves közös múltunkra és hagyományaikra alapozva lehet megtölteni konkrét tartalommal, éppen ezért büszkén mindarra, amit eleink szerte a Kárpát-medencében megalkottak, és ezáltal Európát és a világörökséget is gazdagították;

1. a Magyar Országgyűlés:

a) megerősíti, hogy Kárpát-medencei kulturális örökségünk nemzetünk múltjának és jelenének pótolhatatlan és egyedi forrása, valamint az európai és az egyetemes kultúra elválaszthatatlan összetevője;

b) határozottan támogatja a magyar-magyar örökségi turizmust annak érdekében, hogy a XX. században a történelem viharai által szétszakított nemzetrészek ismét egymásra találjanak;

c) elkötelezi magát aziránt, hogy Kárpát-medencei nemzeti kulturális örökségünket utódaink, valamint az emberiség számára megőrizze és továbbadja;

d) felkéri a mindenkori magyar Kormányt, hogy a jogszabályi környezetet és a szomszédos országokkal ápolt kétoldalú kapcsolatokat a fentiek szellemében alakítsa.

2. Ez az országgyűlési határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére