Időállapot: közlönyállapot (2012.IV.18.)

34/2012. (IV. 18.) OGY határozat

a Nemzetiségek Napjáról * 

Magyarország Országgyűlése vallja, hogy a magyarsággal e hazában évszázadok óta együtt élő nemzetiségek államalkotó tényezők, társadalmunk politikai közösségének részét képezik, kulturális értékeik Magyarország kultúrájához szervesen kapcsolódnak. A nemzetiségek sokszínű kultúrájának, szellemi és tárgyi emlékeinek, hagyományainak megőrzése, anyanyelvük ápolása és fejlesztése az egész nemzet számára pótolhatatlan, védendő értéket jelent. Magyarország a nemzetiségek iránt kinyilvánított felelősségvállalásra figyelemmel a nemzetiségek egyéni és közösségi jogait széleskörűen biztosítja.

1. A nemzetiségek ügye melletti elkötelezettség további megerősítésére az Országgyűlés december 18-át - mint az ENSZ Nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségek jogairól szóló Nyilatkozata elfogadásának a napját - a Nemzetiségek Napjának nyilvánítja.

2. Ez az országgyűlési határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére