Időállapot: közlönyállapot (2012.IV.19.)

36/2012. (IV. 19.) OGY határozat - a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról 2/2. oldal

58. 132. §-a és az azt megelőző alcím megjelölése,

59. 139. § (1) bekezdése,

60. V. rész 1. fejezete,

61. 143. § (1)-(4) és (9) bekezdése,

62. 144. § (2) bekezdése,

63. 145. § (2) bekezdés f) pontja,

64. 146. §-a,

65. 147. §-át megelőző alcím megjelölése,

66. 148. § (3) bekezdése,

67. 1. melléklete, valamint

68. 3-4. melléklete.

75. § (1) E határozat - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény hatálybalépése napján lép hatályba.

(2) A 73. § 46. pontja és a 74. § 64. pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 73. § 36. és 49. pontja az országgyűlési képviselők következő általános választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülésének napján lép hatályba.

(4) E határozat rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. E határozat rendelkezései nem érintik az Országgyűlés e határozat hatálybalépésekor hivatalban lévő tisztségviselői, a bizottsági tisztségviselők, a megválasztott és kinevezett személyek, valamint az országgyűlési képviselők megbízatását, az Országgyűlés megalakult bizottságainak és működő képviselőcsoportjainak fennállását, rendelkezéseit azonban a hivatalban levő Országgyűlés tekintetében is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére