Időállapot: közlönyállapot (2012.IV.26.)

37/2012. (IV. 26.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról * 

1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat 1. pont m) alpontjában a „Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság” szövegrész helyébe a „Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság” szöveg lép.

2. E határozat elfogadásakor *  lép hatályba, és a közzétételét követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére