Időállapot: közlönyállapot (2012.VI.19.)

49/2012. (VI. 19.) OGY határozat

a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat módosításáról * 

1. A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat (a továbbiakban: OGY határozat) 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A Kormány tevékenységében érvényesítse a Stratégiai Tervben elfogadott célkitűzéseket és - a Roma Koordinációs Tanáccsal együttműködve - a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia intézkedési tervének keretében határozza meg a Stratégiai Terv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedéseket. Azok teljesítéséről a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia intézkedési tervében foglalt feladatok végrehajtásáról készített jelentéshez kapcsolódóan kétévente, június 30-áig készítsen jelentést az Országgyűlés részére.”

2. Az OGY határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A Kormány a Stratégiai Tervben megfogalmazott célok elérését a transzparencia és a partnerség elvét megtartva valósítsa meg, teljesülését a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában foglalt célok megvalósulásának nyomon követése érdekében működő monitoring rendszer keretében vizsgálja meg.”

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére