Időállapot: közlönyállapot (2012.X.16.)

68/2012. (X. 16.) OGY határozat

az Állami Számvevőszék 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről, valamint az Állami Számvevőszék tevékenységét érintő egyes országgyűlési határozatok deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről és visszavonásáról * 

1. Az Országgyűlés megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségeit teljesítette, tudomásul veszi az intézmény 2011. évi tevékenységéről szóló jelentését, valamint az intézmény gazdálkodásáról készített, független könyvvizsgáló által felülvizsgált és hitelesnek minősített pénzügyi beszámolót.

2. Az Országgyűlés

a) az Állami Számvevőszék 2007. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról szóló 72/2008. (VI. 10.) OGY határozat 1. pontját és 3. pont b) és c) alpontját,

b) az Állami Számvevőszék 2004. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról szóló 43/2005. (V. 26.) OGY határozat 1. és 2. pontját, 3. pont a)-c) alpontját, valamint 4. pontját,

c) az Állami Számvevőszék 2000. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról szóló 29/2001. (V. 11.) OGY határozat 1-3. pontját

visszavonja.

3. Az Országgyűlés az 1. mellékletben megjelölt határozatait visszavonja.

4. Hatályát veszti az Állami Számvevőszék 2008. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról szóló 35/2009. (V. 12.) OGY határozat 1. pontja.

5. Hatályát veszti

a) az egyes pártok állami ingatlanjuttatásának törvényességi ellenőrzéséről szóló 116/1997. (XII. 17.) OGY határozat,

b) az Állami Számvevőszék 2001. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról szóló 69/2002. (X. 4.) OGY határozat módosításáról szóló 112/2003. (X. 27.) OGY határozat,

c) a Budapest VIII., Köztársaság tér 27. szám alatti, kincstári vagyon részét képező épület értékesítése tárgyában megkötött megállapodás állami számvevőszéki vizsgálatáról szóló 112/2007. (XII. 19.) OGY határozat.

6. Az e határozattal hatályon kívül helyezett, illetve visszavont országgyűlési határozatok és országgyűlési határozati rendelkezések hatályon kívül helyezése, illetve visszavonása az országgyűlési határozatok által a hatályon kívül helyezést, illetve visszavonást megelőzően keletkeztetett vagy megszüntetett jogviszonyokat nem érinti.

7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 68/2012. (X. 16.) OGY határozathoz

1. 91/1990. (XII. 29.) OGY határozat az Állami Számvevőszék szervezetének és működésének felülvizsgálatáról

2. 115/1995. (XII. 13.) OGY határozat az Állami Számvevőszék 1994. évi tevékenységéről

3. 57/1996. (VI. 28.) OGY határozat az Állami Számvevőszék elnökének felmentéséről

4. 12/1997. (III. 5.) OGY határozat a Budapest Bank privatizációjával kapcsolatos Állami Számvevőszéki vizsgálatról

5. 19/1997. (III. 19.) OGY határozat a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványnál, a Magyarországi Cigányokért Közalapítványnál és a Gandhi Közalapítványnál elvégzendő Állami Számvevőszéki vizsgálatról

6. 20/1997. (III. 19.) OGY határozat az országos kisebbségi önkormányzatoknál elvégzendő Állami Számvevőszéki vizsgálatról

7. 111/1997. (XII. 10.) OGY határozat az Állami Számvevőszék elnökének megválasztásáról

8. 81/1999. (X. 22.) OGY határozat az Állami Számvevőszék 1997. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról

9. 82/1999. (X. 22.) OGY határozat az Állami Számvevőszék 1998. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról

10. 49/2000. (V. 26.) OGY határozat az Állami Számvevőszék 1999. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról

11. 69/2002. (X. 4.) OGY határozat az Állami Számvevőszék 2001. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról

12. 89/2002. (XI. 13.) OGY határozat a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 2001. január 1. és 2001. december 31. közötti tevékenységéről szóló beszámolóról

13. 94/2002. (XI. 13.) OGY határozat a Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2001 áprilisától 2002 márciusáig terjedő időszakáról szóló beszámolóról

14. 23/2003. (III. 13.) OGY határozat az Állami Számvevőszék alelnökeit jelölő ideiglenes (eseti) bizottság felállításáról szóló 27/2002. (VI. 5.) OGY határozat módosításáról

15. 35/2003. (IV. 9.) OGY határozat az Állami Számvevőszék 2002. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról

16. 22/2004. (III. 31.) OGY határozat az Állami Számvevőszék 2003. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról

17. 47/2006. (X. 27.) OGY határozat az Állami Számvevőszék 2005. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról

18. 41/2007. (V. 23.) OGY határozat az Állami Számvevőszék 2006. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról


  Vissza az oldal tetejére