Időállapot: közlönyállapot (2012.XI.6.)

71/2012. (XI. 6.) OGY határozat

a privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a Kormány általi felülvizsgálatáról szóló 55/2011. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról * 

1. A privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a Kormány általi felülvizsgálatáról szóló 55/2011. (VI. 29.) OGY határozat

a) 1. pont a) alpontjában a „másik szerződő fél (felek) általi teljesítését 2012. május 31-ig az Állami Számvevőszéket tájékoztatva vizsgálja meg” szövegrész helyébe a „másik szerződő fél (felek) általi teljesítését az Állami Számvevőszéket tájékoztatva vizsgálja meg” szöveg,

b) 1. pont b) alpontjában a „2012. június 15-ig” szövegrész helyébe a „2012. december 31-ig” szöveg,

c) 3. pontjában a „2012. június 30-ig” szövegrész helyébe a „2012. december 31-ig” szöveg

lép.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére