Időállapot: közlönyállapot (2012.XI.7.)

73/2012. (XI. 7.) OGY határozat

az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról * 

1. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 121/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A központi költségvetésről szóló törvényjavaslat tárgyalása során a központi költségvetés egyenlegére és a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat költségvetési fejezeteinek bevételi és kiadási főösszegére - a Gst. 25/A. § (1), (5) vagy (7) bekezdése szerinti, a Kormány által benyújtott zárószavazás előtti módosító javaslat kivételével - kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.”

2. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat az alábbi 121/D. §-sal egészül ki:

„121/D. § A Gst. 25/A. § (7) bekezdésben meghatározott zárószavazás előtti módosító javaslat benyújtása esetén a 121/B. § és 121/C. §-t megfelelően kell alkalmazni.”

3. § Ez az országgyűlési határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére