Időállapot: közlönyállapot (2012.XII.12.)

88/2012. (XII. 12.) OGY határozat

a magyarországi németek elhurcolásának emléknapjáról * 

1. A Magyar Országgyűlés január 19-ét, az elűzetés 1946-os kezdetének évfordulóját a magyarországi németek elhurcolásának emléknapjává nyilvánítja.

2. Az Országgyűlés

- szükségesnek tartja méltóképpen megemlékezni a II. világháború végén, valamint az azt követő időszakban - a Szövetséges Ellenőrző Tanács 1945. november 20-i határozatának végrehajtásával - a kollektív bűnösség igaztalan vádja és elve alapján üldöztetést, kisemmizést elszenvedő magyarországi német közösség emberi jogokat súlyosan sértő és igazságtalan elhurcolásáról;

- tisztelettel adózik mindazok előtt, akik a megaláztatások, elhurcolások áldozatai voltak, különös tekintettel azon egyházi, illetve világi személyekre, akik sokszor önként vállalták az üldöztetést és akár a halált is a rájuk bízott közösségek iránti felelősségvállalásból és szolidaritásból fakadóan;

- támogatja és szorgalmazza olyan megemlékezések szervezését, oktatási anyagok készítését, amelyek a magyarországi német közösség meghurcolásával, üldöztetésével, elűzésével kapcsolatosak.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére