Időállapot: közlönyállapot (2013.III.11.)

2013. évi X. törvény

a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény módosításáról * 

1. § A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Díjjal járó jutalom összege a bérből és a fizetésből élők előző évi - a Központi Statisztikai Hivatal által számított - országos szintű nettó nominál átlagkereset hatszorosa, ötvenezer, illetőleg százezer forintra való felkerekítéssel. A nagydíjjal járó jutalom összege a díj összegének kétszerese.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére