Időállapot: közlönyállapot (2013.III.13.)

2013. évi XI. törvény

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról * 

1. § A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 44/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„44/A. § (1) Az állam készfizető kezesként felel az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság vevőnek az E.ON Ruhrgas International GmbH és az E.ON Gas Storage GmbH eladókkal az E.ON Földgáz Trade Földgázkereskedő Zrt. és az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt. megvásárlására kötött adásvételi szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségei 80%-ának, de összesen legfeljebb 256 milliárd forint megfizetésének teljesítéséért.

(2) Az állami készfizető kezesség 2013. szeptember 30-áig áll fenn.

(3) Ha az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság az (1) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségeit nem teljesíti, az E.ON Ruhrgas International GmbH és az E.ON Gas Storage GmbH, illetve jogutódaik a jogszabályi állami kezesség érvényesítését az államháztartásért felelős miniszternél írásban kezdeményezhetik az igényelt összeg és a fizetési számla számának megjelölésével. Az államháztartásért felelős miniszter a kifizetést a kezdeményezés kézhezvételét követő 30 napon belül intézkedik a kifizetésről.

(4) Az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság a jogszabályi állami kezességért a kezesség fennállásának időtartamára számítva, havonta a 256 milliárd forint 0,12%-ának megfelelő mértékű kezességvállalási díjat fizet legkésőbb 2013. október 15-ig.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére