Időállapot: közlönyállapot (2013.VI.7.)

2013. évi LXXIII. törvény

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról * 

1. § A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az ásvány-, gyógy- és termálvizek felhasználásánál előnyben kell részesíteni a gyógyászati, illetve a gyógyüdülési használatot.”

2. § A Vgtv. 28. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A szénhidrogén kitermelési céllal mélyített, de arra alkalmatlan kutak termálvíz kitermelési célú hasznosítására a vízügyi hatóság ad engedélyt.”

3. § A Vgtv. 29. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Termálvíz kizárólag energiahasznosítás céljából történő kitermelésére vonatkozó létesítési engedélyben - az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek szerint - rendelkezni kell a kitermelt víz elhelyezésének módjáról.”

4. § Hatályát veszti

a) a Vgtv. 15. § (3a) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 35. és 36. pontja,

b) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2012. évi CV. törvény.

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére