Időállapot: közlönyállapot (2013.V.16.)

35/2013. (V. 16.) OGY határozat

a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról * 

1. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Hvt. 38. § (1) bekezdésére figyelemmel az Országgyűlés a Magyar Honvédség részletes bontású létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

Állománycsoportok Létszám
Tiszt 5690 -
Altiszt 8845 legfeljebb az összlétszám 33%-a
Legénységi állomány 7895 legfeljebb az összlétszám 30%-a
Honvéd tisztjelölt állomány 500 -
Honvéd altisztjelölt állomány 100 -
Kormánytisztviselő, közalkalmazott és munkavállaló 6670 legfeljebb az összlétszám 25%-a
Összesen legfeljebb 29700

2. A Magyar Honvédség 1. pont szerinti létszáma nem tartalmazza a legfeljebb 8000 fő önkéntes tartalékos, valamint a Magyar Honvédség rendelkezési állománya létszámát.

3. Az 1. pont szerinti összlétszámkereten belül - szükség esetén - végrehajtott átcsoportosítások eredményeként az állománycsoportok létszáma nem haladhatja meg az egyes kategóriákra meghatározott maximumértéket, a tiszti létszám nem növekedhet.

4. Ez a határozat a közzétételét követő ötödik napon lép hatályba.

5. Az Országgyűlés visszavonja a légvédelem földközeli és kis magasságú oltalmazási képességének megőrzéséről szóló 95/1995. (IX. 28.) OGY határozatot.

6. Hatályát veszti

a) a Magyar Honvédség további fejlesztésének irányairól szóló 51/2007. (VI. 6.) OGY határozat, és

b) a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozat.


  Vissza az oldal tetejére