Időállapot: közlönyállapot (2013.V.27.)

41/2013. (V. 27.) OGY határozat

az Állami Számvevőszék 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről * 

1. Az Országgyűlés megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségeit teljesítette, tudomásul veszi az intézmény 2012. évi tevékenységéről szóló jelentését, valamint az intézmény gazdálkodásáról készített, független könyvvizsgáló által felülvizsgált és hitelesnek minősített pénzügyi beszámolót (a továbbiakban: beszámoló).

2. Az Országgyűlés megerősíti, hogy az Állami Számvevőszék 40/2011. (VI. 24.) OGY határozattal is támogatott stratégiájának célkitűzéseit - a beszámolóban foglalt indokolás alapján - hosszú távon támogatja, időtávját határozatlan időre kiterjeszti.

3. Az Országgyűlés a beszámoló alapján elhatározza, hogy az Állami Számvevőszéknek a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvényben meghatározott feladatait felülvizsgáltatja, és a felülvizsgálat eredményét törvényhozási munkája során figyelembe veszi.

4. Az Országgyűlés támogatja, hogy az Állami Számvevőszék részt vegyen a legfőbb ellenőrző intézmények nemzetközi szakmai szervezete (INTOSAI) Fejlesztési Kezdeményezésének (IDI) tevékenységében, és ahhoz donorként szakmai támogatást nyújtson, kiemelt figyelemmel a magyar külgazdasági stratégiára.

5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére