Időállapot: közlönyállapot (2013.V.29.)

42/2013. (V. 29.) OGY határozat

az agrárgazdasági jelentés elkészítéséről * 

1. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az agrárgazdaságért felelős miniszter útján évente jelentésben számoljon be az agrárgazdaság előző naptári évének eredményeiről.

2. A jelentés adjon összefoglaló képet az agrárgazdaság helyzetéről, a mezőgazdasági termelők jövedelemviszonyairól, a vidékfejlesztés területén elért eredményekről, a vidék gazdasági-társadalmi állapotáról, a vidéki életminőség és a helyi közösségek alakulásáról, valamint az agrárgazdasággal és a vidékfejlesztéssel összefüggésben a környezetvédelem, a víz, a levegő, az élővilág (különös figyelemmel a genetikailag módosított szervezetekre és az inváziós fajok elterjedésére) és a talaj állapotáról, valamint a klímaváltozáshoz kapcsolódó adaptációról. A jelentés mutassa be továbbá a költségvetési támogatások felhasználását.

3. A jelentést a Kormány a tárgyévet követő évben, legkésőbb november 15-ig terjessze az Országgyűlés elé.

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére