Időállapot: közlönyállapot (2013.VI.12.)

45/2013. (VI. 12.) OGY határozat

az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról * 

1. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ.) 51. § (2) bekezdése utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Ebben az esetben észrevétel céljából az, aki személyében érintett, továbbá a képviselő csoport vezetője vagy a képviselőcsoport általa felkért tagja kétperces hozzászólásra kérhet szót.”

2. § A HHSZ. 131/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A határozati javaslathoz módosító javaslatot nem lehet fűzni, arról az Országgyűlés vita nélkül határoz. A határozathozatal előtt a Mentelmi bizottság előadója és az érintett képviselő öt-öt perces időtartamban felszólalhat.”

3. § A HHSZ. 131/F. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdésben foglalt válasz kézhezvétele után a Mentelmi bizottság elnöke a 131/A. § (8) bekezdésében foglaltak értelemszerű alkalmazásával jár el.”

4. § A HHSZ. 45. § (6) bekezdésében az „az Országgyűlés Hivatalának vagy valamely hivatali szervének vezetője - távollétében helyettese -” szövegrész helyébe az „a főigazgató vagy az Országgyűlés Hivatalának - a főigazgató által kijelölt - munkatársa” szöveg lép.

5. § Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére