Időállapot: közlönyállapot (2013.VI.26.)

65/2013. (VI. 26.) OGY határozat

a diktatúrák által intézményesített gonoszság, valamint a történelem, jövő nemzedékek számára történő objektív bemutatásáról * 

1. Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a diktatúrák által intézményesített gonoszság bemutatása a jövő nemzedékek számára nemzetünk történelmének objektív megismertetése szempontjából elengedhetetlenül szükséges, felkéri a Kormányt, hogy a jelen határozatban foglaltakra figyelemmel 2013. augusztus 31. napjáig gondoskodjon arról, hogy a kerettanterv ajánlásként írja elő az általános és középfokú iskolák tanulói számára az iskolai történelem óra oktatása keretében a Terror Háza Múzeum meglátogatását.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a látogatást szervező köznevelési intézmény a látogatást illetően teljes költségtérítésre legyen jogosult.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére