Időállapot: közlönyállapot (2013.VI.26.)

66/2013. (VI. 26.) OGY határozat

a nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről * 

Az Országgyűlés a nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekében a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy 2013. augusztus 31. napjáig gondoskodjon arról, hogy a kerettanterv ajánlásként írja elő valamennyi köznevelési intézményben tanuló magyar fiatal számára az auschwitz-birkenau-i haláltábor helyén létrehozott emlékhely és múzeum, továbbá a Holokauszt Emlékközpontnak vagy a korszak más jelentős hazai emlékhelyének meglátogatását a történelem oktatása keretében.

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére