Időállapot: közlönyállapot (2013.XI.8.)

91/2013. (XI. 8.) OGY határozat

a nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 66/2013. (VI. 26.) OGY határozat módosításáról * 

1. A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 66/2013. (VI. 26.) OGY határozat az alábbi 1a. ponttal egészül ki:

„1a. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a magyarországi látogatást szervező köznevelési intézmény a látogatást illetően részleges költségtérítésre legyen jogosult.”

2. E határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére