Időállapot: közlönyállapot (2014.V.27.)

15/2014. (V. 27.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról * 

1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat (a továbbiakban: OGY határozat) 1. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

a Honvédelmi és rendészeti bizottságba

dr. Vadai Ágnest (független)

a bizottság tagjává megválasztja.

2. Az OGY határozat 2. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

a Törvényalkotási bizottságba

Fodor Gábort (független)

a bizottság tagjává megválasztja.

3. Az OGY határozat a következő 2a. ponttal egészül ki:

„2a. Az Országgyűlés az Ogytv. 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján nemzetiségeket képviselő bizottságot alakít, annak elnevezését az alábbiak szerint határozza meg, valamint tisztségviselőivé a következő képviselőket választja:

Magyarországi nemzetiségek bizottsága (13 fő)

Elnök: Fuzik János (nemzetiségi szószóló)

Alelnök: Farkas Félix (nemzetiségi szószóló)”

4. A Magyarországi nemzetiségek bizottságának megbízatása e határozat hatálybalépésekor kezdődik.

5. Ez a határozat az elfogadásakor *  lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére