Időállapot: közlönyállapot (2014.IX.29.)

38/2014. (IX. 29.) OGY határozat

Henryk Sławik halálának 70. évfordulója, valamint idősebb Antall József halálának 40. évfordulója emlékére * 

Magyarország Országgyűlése lerója tiszteletét a második világháború két hőse, Henryk Sławik és idősebb Antall József előtt abból az alkalomból, hogy idén emlékezünk meg haláluk kerek évfordulójáról, valamint arról, hogy 75 évvel ezelőtt, 1939. szeptember 17-én nyílt meg a magyar határ több mint 120 ezer lengyel háborús menekült előtt.

Tisztelettel adózunk a lengyel és magyar nép e kimagasló személyiségei előtt, akik az 1939 és 1944 közötti években együtt igyekeztek segítséget nyújtani a hazájuk elleni kettős agresszió elől Magyarországon menedéket talált lengyel állampolgároknak. Sokan közülük zsidó származású menekültek voltak. Magyarországi tartózkodásuk alatt a menekülteknek gondját viselték, több ezren tanulmányaik folytatására is lehetőséget kaptak. Számos menekültet a számukra kiállított hamis okiratok óvtak meg a haláltól. Henryk Sławik és idősebb Antall József több mint ötezer zsidó életét mentették meg, s a lengyel katonai szervekkel való együttműködésüknek köszönhetően több tízezer tiszt és katona juthatott el a szövetségesekhez.

Magyarország Országgyűlése fejet hajt a két hős megtörhetetlen szelleme, bátorsága és önfeláldozása előtt, akik Magyarország német megszállását követően, saját életük veszélybe kerülésekor sem éltek a menekülés lehetőségével. Ennek következményeként a Gestapo mindkettőjüket letartóztatta. Henryk Sławik a kihallgatások során tudatosan magára vállalta a teljes felelősséget. A legmagasabb árat fizette meg érte - 1944. augusztus 23-án, a Mauthausen-Gusen-i koncentrációs táborban a nácik meggyilkolták.

Henryk Sławik és idősebb Antall József a más népek felé nyitott, önzetlen barátság szimbólumai. Magyarország Országgyűlése azt szeretné, hogy a háborús hányattatások idején tanúsított odaadó testvériség legyen példakép Lengyelország és Magyarország számára a béke idején is. Hisszük, hogy hőseinkhez hasonlóan, mi is mindig készen állunk segítséget nyújtani más népeknek, ha azokat veszély fenyegeti.

Magyarország Országgyűlése kifejezi meggyőződését, hogy Sławik és Antall mindketten nagy szolgálatot tettek Lengyelországnak és Magyarországnak, s hősiességük megérdemli, hogy az utódok megőrizzék nevüket és tetteiket emlékezetükben.

Jelen határozatot egybehangzó tartalommal fogadta el a Magyar Országgyűlés és a Lengyel Köztársaság Szenátusa.

A határozat közzéteendő Magyarország hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben.


  Vissza az oldal tetejére