Időállapot: közlönyállapot (2015.IV.7.)

2015. évi XXXVI. törvény

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról * 

1. § A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 3. számú melléklet d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Országos szakkönyvtár:)

d) az Országos Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár,”

2. § Ez a törvény 2015. július 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére