Időállapot: közlönyállapot (2015.IV.7.)

2015. évi XXXVII. törvény

az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról * 

1. § (1) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 21. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az (1)-(3) bekezdés hatálya alá tartozó hüllőket, madarakat és emlősöket egyedi azonosítóval kell ellátni.”

2. § (1) Az Ávtv. 49. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap)

b) a miniszter, hogy

ba) a veszélyes állatok körét, egyedi azonosításának szabályait,

bb) a különösen veszélyes állatfaj egyede tartásának, szaporításának, elidegenítésének, másik állatkertbe történő át- vagy kihelyezésének, országba történő behozatalának, országból történő kivitelének, és bemutatásának részletes szabályait,

bc) a közepesen veszélyes állatfaj egyede tartásának, szaporításának, elidegenítésének, megvételének, felügyelete átengedésének, eladásra való felkínálásának, országba történő behozatalának, országból történő kivitelének, és bemutatásának részletes szabályait,

bd) az elővigyázatosságot igénylő állatfaj egyede tartásának, szaporításának, elidegenítésének, tartása átengedésének, országba történő behozatalának részletes szabályait,

be) a veszélyes állatok adatait nyilvántartó országos adatbázis működési feltételeit,”

(rendeletben állapítsa meg.)

(2) Az Ávtv. 49. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap)

d) a miniszter, hogy az állatkert és állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályait,”

(rendeletben állapítsa meg.)

3. § Hatályát veszti az Ávtv. 21. § (9) bekezdése.

4. § Hatályát veszti az Ávtv. 21. §

a) (1) bekezdésének negyedik,

b) (2) bekezdésének harmadik és

c) (3) bekezdésének harmadik

mondata.

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.