Időállapot: közlönyállapot (2015.V.8.)

2015. évi LIV. törvény

a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról * 

1. § A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A szakszövetség alapvető feladata:)

j) nyertes pályázat esetén a kiemelt nemzetközi sportrendezvények magyarországi megrendezésével összefüggő állami feladatok ellátásában való közreműködés.”

2. § Az Stv. 76/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fővárosi sportélet fejlesztése és a sport közösségformáló funkciójának megerősítése érdekében az Országgyűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (5) bekezdése alapján az 1. mellékletben meghatározott állami vagy részben állami tulajdonú sportcélú ingatlanok - részben állami tulajdonú sportcélú ingatlanok esetében az állam tulajdonában álló tulajdoni hányad - vagyonkezelőjeként az 1. mellékletben meghatározott jogi személyeket jelöli ki.”

3. § (1) Az Stv. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Stv. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 3. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 2015. október 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 2015. évi LIV. törvényhez

1. melléklet a 2004. évi I. törvényhez

A B
1 Az ingatlan helyrajzi száma A kijelölt vagyonkezelő
2 Budapest, 38440/52 Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
3 Budapest, 38440/53 Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
4 Budapest, 38440/54 Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
5 Budapest, 38293/78 Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
6 Budapest, 74333 Újpesti Torna Egylet
(székhely: Budapest 1044, Megyeri út 13.)
7 Budapest, 74232 Újpesti Torna Egylet
(székhely: Budapest 1044, Megyeri út 13.)
8 Budapest, 38852/6 Magyar Testgyakorlók Köre
(székhely: Budapest 1073, Erzsébet krt. 24. I. emelet)
9 Budapest, 38821/4 Magyar Testgyakorlók Köre
(székhely: Budapest 1073, Erzsébet krt. 24. I. emelet)
10 Budapest, 26085/1123 Vasas Sport Club
(székhely: Budapest 1139, Fáy utca 58.)
11 Budapest, 29834/8
(7953/10944 tulajdoni hányad arányában)
Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesület
(székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.)
12 Budapest, 27913/1 Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)
13 Budapest, 27999
(48065/57386 tulajdoni hányad arányában)
Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)
14 Budapest, 27950/6 (12884/16684 tulajdoni hányad arányában) Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)
15 Budapest, 23796/29 Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)

2. melléklet a 2015. évi LIV. törvényhez

1. melléklet a 2004. évi I. törvényhez

A B
1 Az ingatlan helyrajzi száma A kijelölt vagyonkezelő
2 Budapest, 38440/52 Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
3 Budapest, 38440/53 Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
4 Budapest, 38440/54 Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
5 Budapest, 38293/78 Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
6 Budapest, 74333 Újpesti Torna Egylet
(székhely: Budapest 1044, Megyeri út 13.)
7 Budapest, 74232 Újpesti Torna Egylet
(székhely: Budapest 1044, Megyeri út 13.)
8 Budapest, 38852/6 Magyar Testgyakorlók Köre
(székhely: Budapest 1073, Erzsébet krt. 24. I. emelet)
9 Budapest, 38821/4 Magyar Testgyakorlók Köre
(székhely: Budapest 1073, Erzsébet krt. 24. I. emelet)
10 Budapest, 26085/1123 Vasas Sport Club
(székhely: Budapest 1139, Fáy utca 58.)
11 Budapest, 29834/8
(7953/10944 tulajdoni hányad arányában)
Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesület
(székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.)
12 Budapest, 29834/12 Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesület
(székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.)
13 Budapest, 29834/15
(81751/83751 tulajdoni hányad arányában)
Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesület
(székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.)
14 Budapest, 27913/1 Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)
15 Budapest, 27999
(48065/57386 tulajdoni hányad arányában)
Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)
16 Budapest, 27950/6
(12884/16684 tulajdoni hányad arányában)
Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)
17 Budapest, 23796/29 Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)