Időállapot: közlönyállapot (2015.V.8.)

2015. évi LVI. törvény

a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény módosításáról * 

1. § A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény (a továbbiakban: Kszvmtv.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E törvény hatálya nem terjed ki

1. a gyógyszertárak nyitva tartására;

2. a nemzetközi közforgalmú repülőtéren kialakított üzlet nyitva tartására;

3. a közforgalmú vasúti és autóbusz pályaudvarok területén kialakított üzlet nyitva tartására azzal, hogy kétség esetén a jegyző - a pályaudvar üzemeltetőjével egyetértésben - határozza meg azt, hogy a pályaudvar területe meddig terjed;

4. a büntetés-végrehajtási intézetek területén történő kereskedelmi tevékenységre;

5. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott egészségügyi intézmények területén történő kereskedelmi tevékenységre;

6. a piacon, továbbá helyi termelői piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre;

7. a vásárokon folytatott kereskedelmi tevékenységre;

8. az üzemanyagtöltő-állomások nyitva tartására;

9. a katonai objektumokon belül folytatott kereskedelmi tevékenységre;

10. a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységre;

11. a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre;

12. a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységre;

13. a vendéglátásra;

14. a kulturális tevékenységet és a fürdő szolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi tevékenységre, valamint

15. az automatából történő értékesítésre.”

2. § A Kszvmtv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az üzlet - törvényben vagy e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott kivételekkel -

a) kiskereskedelmi napokon 4 óra 30 perc és 22 óra között tarthat nyitva,

b) vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart.”

3. § A Kszvmtv. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. §-tól eltérően az üzletek

a) adventi vasárnapokon 4 óra 30 perc és 22 óra,

b) december 24-én és december 31-én 4 óra 30 perc és 12 óra, továbbá

c) minden naptári év tetszőlegesen megjelölt egy vasárnapján 4 óra 30 perc és 22 óra

között nyitva tarthatnak.”

4. § (1) A Kszvmtv. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. §-ban foglaltaktól eltérően a kizárólag pékárut, illetve tejterméket értékesítő üzlet vasárnap és munkaszüneti napokon 4 óra 30 perc és 12 óra között nyitva tarthat.”

(2) A Kszvmtv. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 3. §-ban foglaltaktól eltérően az újságot árusító üzlet, valamint a virágot árusító üzlet vasárnap és munkaszüneti napokon 4 óra 30 perc és 12 óra között nyitva tarthat.”

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére