Időállapot: közlönyállapot (2015.VI.4.)

2015. évi LXIV. törvény

a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény módosításáról * 

1. § A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Gyiatv.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Alapprogram éves felhasználásának irányairól és arányairól, a pályázatok elbírálásáról, valamint az egyedi támogatási igény alapján a támogatás odaítéléséről az erre a célra létrehozott testület javaslatára a miniszter dönt.”

2. § Hatályát veszti a Gyiatv.

a) 2. § (2) bekezdése,

b) 7/B. §-a.

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére