Időállapot: közlönyállapot (2015.VI.24.)

2015. évi LXXXII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról * 

1. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 2. § 19. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(E törvény alkalmazásában:)

„19. országos parancsnok: az országos rendőr-főkapitány, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének vezetője, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok főigazgatói, valamint az Országgyűlési Őrség parancsnoka;”

2. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 329. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

„329. § (1) Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományával kapcsolatos humánigazgatási feladatok ellátásában az Országgyűlés Hivatala is részt vehet.

(2) Az Országgyűlési Őrség központi személyügyi nyilvántartást nem vezet.

(3) Az Országgyűlési Őrség esetében az Országgyűlés elnöke gyakorolja az alábbi munkáltatói jogokat:

a) szolgálati viszony szüneteltetése tábornok esetében,

b) tábornoki rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosztásokba történő kinevezés, felmentés, megbízás,

c) tábornok más rendvédelmi szervhez vagy a Magyar Honvédséghez történő áthelyezése,

d) a 32. § (1) bekezdésében meg nem jelölt fegyelmi fenyítések kiszabása tábornok esetében,

e) illetmény nélküli szabadság engedélyezése tábornok esetében,

f) kitüntetésre vonatkozó javaslat felterjesztése a köztársasági elnökhöz.

(4) Az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya vonatkozásában az Országgyűlési Őrség parancsnoka gyakorolja az alábbi, e törvényben a miniszter számára biztosított munkáltatói jogokat:

a) a 62-66. § szerinti vezénylés esetében,

b) a 69. § szerinti külföldre vezénylés esetében,

c) a 262. § (1) bekezdése szerinti hősi halottá, szolgálat halottjává nyilvánítás esetében,

d) a 308. § (1) bekezdése szerinti, az ágazati érdekvédelmi tanáccsal történő egyeztetés esetében.

(5) A 163. § (6) bekezdése alkalmazásában az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának illetményszámfejtését végző szerv ad elszámolást.”

3. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 351. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) A besoroláskor meg kell állapítani azt az illetményt az illetményelemek szerinti bontásban, amelyre a hivatásos állomány tagja - amennyiben szolgálati beosztása e törvény hatálybalépését követően nem változik - 2015. július 1-je és 2015. december 31-e között jogosult.”

4. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 353. § (8) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(8) Ha a hatályos rendszeres díjazás 30%-ot meghaladó mértékű illetményemelkedést biztosítana, akkor a hivatásos állomány tagja részére a 154. § (2) bekezdés szerinti alapilletmény helyett olyan mértékű alapilletményt kell folyósítani, ami 30%-os mértékű illetményemelkedést eredményez. Az e törvény szerinti más illetményelemekre a hivatásos állomány tagja e törvény szerinti mértékben jogosult.”

5. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 354. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

„354. § A hivatásos állomány tagja 2019. január 1-jét követően az e törvény szerinti illetményre jogosult.”

6. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 355. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) A hivatásos állomány azon tagja, akinek szolgálati viszonya 2015. július 1-jét megelőzően létesült, de 2015. július 1-jét követően szolgálati beosztása az 52. § (2) bekezdés a), b), e)-g) pontja szerint módosul, a szolgálati viszony módosítását követően az illetményét a 353. § alkalmazásával úgy kell megállapítani, mintha az új szolgálati beosztásba helyezés 2015. június 30-án történt volna.

(2) A hivatásos állomány 2015. július 1-jét követően szolgálati viszonyt létesítő tagjának illetményét a 353. § alkalmazásával úgy kell megállapítani, mintha a hivatásos állományba vétel és a szolgálati beosztásba helyezés 2015. június 30-án történt volna.

(3) A 158. § szerinti teljesítményjuttatás első alkalommal a 2016. évre vonatkozóan elvégzett teljesítményértékelés alapján 2017 márciusában fizetendő.”

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére