Időállapot: közlönyállapot (2015.VII.8.)

2015. évi CVI. törvény

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosításáról * 

1. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg Magyarország által nemzeti szinten biztonságosnak nyilvánított származási országok és biztonságos harmadik országok listáját.”

2. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 95. § (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:

(E törvény a következő közösségi jogi aktusoknak történő részleges megfelelést szolgálja:)

p) a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv;”

3. § Ez a törvény a kihirdetést követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére