Időállapot: közlönyállapot (2015.VII.8.)

2015. évi CXIII. törvény

a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról * 

1. § (1) A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: Szövtv.) a következő 13/A. §-sal egészül ki:

„13/A. § Az iskolaszövetkezet által nyújtott szolgáltatásokért minimális szolgáltatási díjat kell fizetni.”

(2) A Szövtv. 107. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy iskolaszövetkezet által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő minimális szolgáltatási díjat rendelettel állapítsa meg.”

(3) A Szövtv. a következő 109. §-sal egészül ki:

„109. § (1) E törvény 13/A. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 13/A. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére