Időállapot: közlönyállapot (2015.VII.8.)

2015. évi CXVII. törvény

a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról * 

1. § A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Országgyűlés a gazdaság és a turizmus élénkítése, a sport- és szabadidős szolgáltatások színvonalának emelése, valamint a hosszú távú városrehabilitáció megvalósítása érdekében, továbbá a Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges nemzetközi színvonalú, összetett szolgáltatásokat biztosítani képes uszodakomplexum létrehozásának elősegítése céljából - figyelemmel a Nemzetközi Úszó Szövetség, a Magyar Kormány és a Magyar Úszó Szövetség között 2013. július 19-én kötött Megállapodásában és annak 2015. március 10-én módosított Kiegészítő Megállapodásában foglaltakra - a következő törvényt alkotja.”

2. § A Törvény 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a beruházás építtetője a Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 17. § (1) bekezdés e) pontja alapján eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, azzal, hogy Balatonfüred Város területén megvalósuló beruházások esetén az építtető Balatonfüred Város Önkormányzata.

(2) A 2017. évi világbajnokság megrendezésével kapcsolatos egyes feladatok (a továbbiakban: projekt) irányítását és lebonyolítását a 100%-os állami tulajdonban álló Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) végzi.

(3) A Kft. a projekt irányítójaként és lebonyolítójaként jogosult a projekt megvalósításához szükséges feladatok részletes meghatározására és azok végrehajtása érdekében beszerzési és szükség szerint egyéb tárgyú szerződések megkötésére.”

3. § A Törvény 15. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint az (1) bekezdés a következő f) ponttal és záró szövegrésszel egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

e) a létesítményfejlesztési ingatlannal kapcsolatos további építési követelményeket,

f) a beruházás keretében megvalósuló egyes létesítmények tekintetében az építtető személyét

rendeletben állapítsa meg.”

4. § A Törvény a következő 18. §-sal egészül ki:

„18. § E törvénynek a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXVII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

5. § A Törvény

a) 1. § (1) bekezdésében a „Budapesten megrendezendő” szövegrész helyébe a „Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő” szöveg,

b) 5. § (3) bekezdésében a „9. §” szövegrész helyébe a „8. §” szöveg

lép.

6. § A Törvény 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2015. évi CXVII. törvényhez

A Törvény 1. melléklete a következő 44-88. ponttal egészül ki:

„44. Budapest V. kerület 24897/3 helyrajzi számú ingatlan,

45. Budapest V. kerület 24897/2 helyrajzi számú ingatlan,

46. Budapest XIII. kerület 25123/12 helyrajzi számú ingatlan,

47. Budapest XIII. kerület 25122/7 helyrajzi számú ingatlan,

48. Budapest XIII. kerület 25123/11 helyrajzi számú ingatlan,

49. Budapest XIII. kerület 25123/10 helyrajzi számú ingatlan,

50. Budapest XIII. kerület 25123/9 helyrajzi számú ingatlan,

51. Budapest XIII. kerület 25123/5 helyrajzi számú ingatlan,

52. Budapest XIII. kerület 25123/8 helyrajzi számú ingatlan,

53. Budapest XIII. kerület 25123/4 helyrajzi számú ingatlan,

54. Budapest XIII. kerület 25123/2 helyrajzi számú ingatlan,

55. Budapest XIII. kerület 25123/1 helyrajzi számú ingatlan,

56. Budapest XIII. kerület 25598/1 helyrajzi számú ingatlan,

57. Budapest XIII. kerület 25666/4 helyrajzi számú ingatlan,

58. Budapest XIII. kerület 25666/9 helyrajzi számú ingatlan,

59. Budapest XIII. kerület 25666/12 helyrajzi számú ingatlan,

60. Budapest XIII. kerület 25723/2 helyrajzi számú ingatlan,

61. Budapest XIII. kerület 25666/3 helyrajzi számú ingatlan,

62. Budapest XIII. kerület 25794 helyrajzi számú ingatlan,

63. Budapest XIII. kerület 25812/2 helyrajzi számú ingatlan,

64. Budapest XIII. kerület 25812/1 helyrajzi számú ingatlan,

65. Budapest XIII. kerület 25666/2 helyrajzi számú ingatlan,

66. Budapest XIII. kerület 25830/1 helyrajzi számú ingatlan,

67. Budapest XIII. kerület 25833 helyrajzi számú ingatlan,

68. Budapest XIII. kerület 25831 helyrajzi számú ingatlan,

69. Budapest XIII. kerület 25122/2 helyrajzi számú ingatlan,

70. Budapest V. kerület 25122/5 helyrajzi számú ingatlan,

71. Budapest XIII. kerület 25122/8 helyrajzi számú ingatlan,

72. Budapest XIII. kerület 23805/2 helyrajzi számú ingatlan,

73. Budapest XIII. kerület 23806/1 helyrajzi számú ingatlan,

74. Budapest XIII. kerület 23809/4 helyrajzi számú ingatlan,

75. Budapest XIII. kerület 23800/1 helyrajzi számú ingatlan,

76. Budapest XIII. kerület 23800/2 helyrajzi számú ingatlan,

77. Budapest XIII. kerület 23800/3 helyrajzi számú ingatlan,

78. Budapest XIII. kerület 23800/4 helyrajzi számú ingatlan,

79. Budapest XIII. kerület 23800/5 helyrajzi számú ingatlan,

80. Budapest XIII. kerület 23800/6 helyrajzi számú ingatlan,

81. Budapest XIII. kerület 23800/8 helyrajzi számú ingatlan,

82. Balatonfüred 377 helyrajzi számú ingatlan,

83. Balatonfüred 333/3 helyrajzi számú ingatlan,

84. Balatonfüred 376/2 helyrajzi számú ingatlan,

85. Balatonfüred 83 helyrajzi számú ingatlan,

86. Balatonfüred 376/1 helyrajzi számú ingatlan,

87. Balatonfüred 86 helyrajzi számú ingatlan,

88. Balatonfüred 85/1 helyrajzi számú ingatlan.”


  Vissza az oldal tetejére